We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Parc Diwydiannol Trostre

Ystafell: Uned 10, Parc Diwydiannol Trostre, Caban Hyfforddiant

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 19

Cyfleusterau:

  • Dim

Te / Coffi: Oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Nac oes

Parcio:

Mae ychydig o leoedd parcio ar y safle ynghyd ag 1 lle parcio i bobl anabl.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Cabin Unit 10 Trostre Industrial Park

Diweddarwyd y dudalen: 23/05/2016 10:37:18