We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Parc Amanwy

Ystafell: Ystafell Cyfarfodydd ar y Llawr Isaf

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 12 ar ffurf ystafell bwrdd - 20 ar ffurf theatr

Cyfleusterau:

  • Dim

Te / Coffi: Oes

Arlwyo:

Gellir trefnu bod te a choffi ar gael. Mae fan frechdanau ar yr ystad.

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes - lefel

Parcio:

Mae 29 o leoedd parcio ar gael ynghyd â 2 le parcio i bobl anabl.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Amanwy Ground Floor Meeting Room

Ystafell: Ystafell Gynadledda, Ystafell 24, ar y Llawr Cyntaf

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 12 - 14

Cyfleusterau:

  • Dim

Te / Coffi: Oes

Arlwyo:

Gellir trefnu bod te a choffi ar gael. Mae fan frechdanau ar yr ystad.

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes - lefel

Parcio:

Mae 29 o leoedd parcio ar gael ynghyd â 2 le parcio i bobl anabl.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Amanwy 1st Floor Conference Room

Diweddarwyd y dudalen: 24/02/2016 11:02:06