We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Y Llyfrgell Newydd

Ystafell: Y Neuadd Arddangos

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 50

Cyfleusterau:

  • Mae system dolen sain ar gael o'r dderbynfa 

Te / Coffi: Peiriant coffi sy'n cymryd darnau arian

Arlwyo:

Mae cegin y staff, lle mae tegelli, ffwrn ficrodon, a ffwrn fach ar gael ar ôl oriau'r swyddfa.

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes - lefel

Parcio:

Nid oes lleoedd parcio ar y safle. Mae'r maes parcio cyhoeddus agosaf ar Stryd y Gwynt ger Theatr y Glowyr, lle mae tri lle parcio i bobl anabl. 

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Ammanford New Library Exhibition Hall

Ystafell: Ystafell Cyfarfod

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 8

Cyfleusterau:

  • Mae system dolen sain ar gael o'r dderbynfa

Te / Coffi: Peiriant coffi sy'n cymryd darnau arian

Arlwyo:

Mae cegin y staff, lle mae tegelli, ffwrn ficrodon, a ffwrn fach ar gael ar ôl oriau'r swyddfa.

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes - lefel

Parcio:

Nid oes lleoedd parcio ar y safle. Mae'r maes parcio cyhoeddus agosaf ar Stryd y Gwynt ger Theatr y Glowyr, lle mae tri lle parcio i bobl anabl.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Ammanford New Library Meeting Room

Diweddarwyd y dudalen: 20/05/2016 11:11:06