We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Canolfan Hamdden Sanclêr

Ystafell: Ystafell Digwyddiadau Ategol

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 40

Cyfleusterau:

  • Taflunydd a sgrin

Te / Coffi: Oes

Arlwyo:

Mae peiriant gwerthu bwyd a diod yno. Bwffe ar gael ar gais.

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae 45 o leoedd parcio ac un lle parcio i bobl anabl.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

  • Tâl o £18 am bob awr

Enw ar Outlook:

Meeting Room St Clears Leisure Centre Annex Function Room

 

 

Diweddarwyd y dudalen: 17/05/2016 10:25:20