We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Y Gât

Ystafell: Ystafell Cyfarfodydd 1 – Ystafell Bwrdd

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 14 Dull ystafell bwrdd

Cyfleusterau:

  • Pwynt rhwydwaith

Te / Coffi: Oes - Rhaid archebu ymlaen llaw

Arlwyo:

Darperir ar gyfer eich holl ofynion; mae angen archebu ymlaen llaw, neu gallwch ddefnyddio'r caffi/bwyty sydd ar y safle.

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae 5 munud o gerdded i'r maes parcio cyhoeddus agosaf. Mae parcio cyfnod byr ar gael ar y stryd.

Sut i archebu:

Ffoniwch 4963 i gael y taliadau perthnasol.

Enw ar Outlook:

Meeting Room 1, St Clears Craft Centre

Ystafell: Ystafell Cyfarfodydd 2 – Ystafell Theatr

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: Dull Theatr

Cyfleusterau:

  • Bwrdd gwyn

Te / Coffi: Oes - Rhaid archebu ymlaen llaw

Arlwyo:

Darperir ar gyfer eich holl ofynion; mae angen archebu ymlaen llaw, neu gallwch ddefnyddio'r caffi/bwyty sydd ar y safle. 

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae 5 munud o gerdded i'r maes parcio cyhoeddus agosaf. Mae parcio cyfnod byr ar gael ar y stryd.

Sut i archebu:

Ffoniwch 4963 i gael y taliadau perthnasol.

Enw ar Outlook:

Meeting Room 2, St Clears Craft Centre

 

Diweddarwyd y dudalen: 17/05/2016 10:27:38