We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cymorth i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle

47 diwrnod yn ôl

Ydych chi'n chwilio am gymorth i helpu i wella eich sgiliau Cymraeg? Ar hyn o bryd rydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer nifer o wahanol gyrsiau, gan gynnwys:

Cyrsiau Codi Hyder Cymraeg Gwaith, sy'n rhoi cyfle i chi weithio gyda thiwtor i ddatblygu sgiliau a hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg at ddibenion gwaith.

Bydd eich tiwtor dynodedig yn gweithio gyda chi am gyfanswm o 12 awr, a gallai hyn fod yn awr yr wythnos dros 12 wythnos i gytuno ar a chreu cynllun gweithredu unigol a phwrpasol addas at eich anghenion.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener (7 Mai). E-bostiwch staffhub@sirgar.gov.uk i gael ffurflen gais.

Cynigir cyrsiau 'Defnyddio' Cymraeg Gwaith rhithwir ar lefel Canolradd, Uwch a Gloywi ac maent yn cael eu hariannu'n llawn. Mae'r cyrsiau'n cynnwys 5 sesiwn addysgu dros gyfnod o 5 diwrnod o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10am a 4pm.

Mae Nant Gwrtheyrn hefyd wedi rhyddhau rhagor o ddyddiadau ar gyfer cyrsiau dwys 1 wythnos ar lefelau Canolradd, Uwch a Gloywi. Cyflwynir y cyrsiau dros bum diwrnod dwys rhwng 10am a 4pm.

Cofiwch fod cyrsiau Nant Gwrtheyrn yn boblogaidd iawn, felly os oes gennych ddiddordeb anfonwch eich cais at staffhub@sirgar.gov.uk erbyn 11 Mai.

I gael rhagor o wybodaeth am yr uchod a rhagor o gymorth a chefnogaeth ynghylch dysgu Cymraeg yn y gweithle, ewch i'n tudalennau Dysgu a Datblygu 

 

 

 

Mwy o newyddion...

Cofiwch archebu eich lle ar gyfer digwyddiad y Prif Weithredwr!

DIWEDDARIAD 12pm, Dydd Llun, Mehefin 21: *Nid oes modd archebu lle ar-lein bellach ond os nad ydych eisoes wedi gwneud gallwch archebu lle drwy anfon ...

5 awr yn ôl

Llai na phythefnos ar ôl i wneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Os ydych chi'n un o ddinasyddion yr UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir neu'n aelod o'u teulu (yn preswylio yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020 ...

4 diwrnod yn ôl

Ffair Iechyd a Llesiant - 2 wythnos i fynd!

Dim ond dwy wythnos sydd i fynd tan ein Ffair Rithwir Iechyd a Llesiant! Bydd y ffair yn cael ei chynnal am 3 wythnos o ddydd Mawrth 29 Mehefin hyd at ...

4 diwrnod yn ôl

Diwrnod Aer Glân

I ddathlu Diwrnod Aer Glân heddiw (Dydd Iau, 17 Mehefin) mae staff yn adain Diogelu'r Amgylchedd wedi addo meddwl eilwaith ynghylch defnyddio'r car ar ...

4 diwrnod yn ôl

Newidiadau i gasgliadau ailgylchu a biniau yn y dyfodol

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn lansio ymarfer ymgysylltu a fydd yn para chwe wythnos i gasglu barn ynghylch cynigion ar gyfer casgliadau ailgylchu gwas ...

10 diwrnod yn ôl