We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Mae llai na 50 diwrnod ar ôl i wneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

40 diwrnod yn ôl

Os ydych chi'n un o ddinasyddion yr UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir neu'n aelod o'u teulu (yn preswylio yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020), mae gennych chi lai na 50 diwrnod ar ôl i wneud cais i'r Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i wneud yn siŵr eich bod yn cael parhau i fyw, gweithio, astudio, cael mynediad at ofal iechyd am ddim a budd-daliadau ar ôl 30 Mehefin 2021.

Gwnewch gais heddiw

 

Mwy o newyddion...

Cofiwch archebu eich lle ar gyfer digwyddiad y Prif Weithredwr!

DIWEDDARIAD 12pm, Dydd Llun, Mehefin 21: *Nid oes modd archebu lle ar-lein bellach ond os nad ydych eisoes wedi gwneud gallwch archebu lle drwy anfon ...

3 awr yn ôl

Llai na phythefnos ar ôl i wneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Os ydych chi'n un o ddinasyddion yr UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir neu'n aelod o'u teulu (yn preswylio yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020 ...

4 diwrnod yn ôl

Ffair Iechyd a Llesiant - 2 wythnos i fynd!

Dim ond dwy wythnos sydd i fynd tan ein Ffair Rithwir Iechyd a Llesiant! Bydd y ffair yn cael ei chynnal am 3 wythnos o ddydd Mawrth 29 Mehefin hyd at ...

4 diwrnod yn ôl

Diwrnod Aer Glân

I ddathlu Diwrnod Aer Glân heddiw (Dydd Iau, 17 Mehefin) mae staff yn adain Diogelu'r Amgylchedd wedi addo meddwl eilwaith ynghylch defnyddio'r car ar ...

4 diwrnod yn ôl

Newidiadau i gasgliadau ailgylchu a biniau yn y dyfodol

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn lansio ymarfer ymgysylltu a fydd yn para chwe wythnos i gasglu barn ynghylch cynigion ar gyfer casgliadau ailgylchu gwas ...

10 diwrnod yn ôl