We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

A-Y

Ein dull (Ffyrdd Gwell o Weithio)

Ein Swyddfeydd (Gweithio i ni)

Mae gan y rhan fwyaf o'n swyddfeydd ystafelloedd cyfarfod at eich defnydd, yn ogystal â llefydd parcio ar gyfer staff. Mae'r trefniadau a'r cyfleusterau yn amrywio o un safle i'r llall....

Egwyddorion ynghylch ymddygiad mewn gwasanaeth cyhoeddus (Côd Ymddygiad Swyddogion y Cyngor)

Effeithiolrwydd Personol (Cyfleoedd Dysgu Corfforaethol)

e-Ddysgu (Dysgu a Datblygu)

Ein Tîm ac Adnoddau (Dysgu a Datblygu)

Mae'r Tîm Datblygu Sefydliadol yn chwarae rhan allweddol yn cefnogi dysgu ar draws y sefydliad. Ein hamcanion yw: Cefnogi'r sefydliad i gyflawni ei amcanion strategol trwy fuddsoddi yn nysgu ei gyflogeion. Cefnogi cynllunio'r gweithlu a diogelu'r sefydliad yn y dyfodol trwy ddatblygu sgiliau....

Eich Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl)

Mae'r dudalen hon yn eich galluogi i ddod o hyd i'ch Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl, gan gynnwys darllen ychydig o wybodaeth am bob un ohonynt, a'u hadrannau, a chael gwybod sut y gallwch gysylltu â nhw. Nodwch fod y Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl wedi'u hyfforddi i ymateb i argyfw...

Eich apwyntiad (Arolygu Iechyd)

Yn ystod yr apwyntiad Bydd hanes meddygol yn cael ei nodi ac esboniad o’r canlyniadau yn cael ei roi. Gofynnir am eich caniatâd fel y gall cliriad iechyd ar gyfer eich rôl gael ei anfon at eich rheolwr. Yn dibynnu ar ganlyniadau'r prawf, efallai y bydd y nyrs yn eich atgyfeirio i weld ein Meddyg am...

E-bost Amgryptio (Diogelwch TG)

I anfon negeseuon e-bost yn fwy diogel, neu i anfon atodiadau mawr e-bost, Gwyliwch ein fideo 'Outlook: Amgryptio E-bost'. Derbyn E-bost wedi'i amgryptio gan Gyngor Sir Caerfyrddin Cyfarwyddiadau ar gyfer cyrchu'r e-bost drwy liniadur/cyfrifiadur personol Cliciwch ar yr e-bost yr ydych wedi'i dd...

E-bost (Llywodraethu Gwybodaeth)

Ein Tîm Rheoli Adrannol (Amgylchedd)

Ein Digwyddiadau ar gyfer Rheolwyr Pobl (Amgylchedd)

Rydym yn cynnal y digwyddiad hwn er mwyn rhoi cyfle i reolwyr pob adran ddod ynghyd â staff a rheolwyr i annog gweithio rhyngadrannol. Ein Digwyddiad Rheolwr Pobl ym mis Rhagfyr 2020: Roedd y gweithdai'n canolbwyntio ar: Troseddau a Thwyll Seiber Ffyrdd Newydd o Weithio Ein Digwyddiad Rheol...