We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Dysgu a Datblygu

Mae'r tîm Dysgu a Datblygu yn darparu ystod eang o hyfforddiant i chi ddatblygu eich hun yn bersonol ac yn eich swydd.

Rydym hefyd yn eich annog i fanteisio ar gyfleoedd datblygu eraill sydd ar gael megis hyfforddi, mentora ac dysgu digidol.

Rydym yn diweddaru'r wybodaeth hon yn rheolaidd a byddwn yn rhannu'r syniadau a'r arferion da newydd rydym wedi dod ar eu traws. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau, adborth neu offer dysgu yr hoffech eu rhannu gyda'ch cydweithwyr, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at dysguadatblygu@sirgar.gov.uk.

Diweddarwyd y dudalen: 28/09/2021 09:24:44