We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Dysgu a Datblygu

Mewn ymateb i'r Coronafeirws (COVID-19), mae'r Tîm Dysgu a Datblygu wedi llunio hyfforddiant sefydlu mewn amrywiaeth eang o sgiliau ar gyfer pawb y gofynnwyd iddynt weithio i wasanaeth arall.

Tra byddwch yn gweithio gartref, rydym hefyd yn eich annog i fanteisio ar gyfleoedd datblygu eraill sydd ar gael megis hyfforddi, mentora ac e-ddysgu.

Rydym yn diweddaru'r wybodaeth hon yn rheolaidd a byddwn yn rhannu'r syniadau a'r arferion da newydd rydym wedi dod ar eu traws. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau, adborth neu offer dysgu yr hoffech eu rhannu gyda'ch cydweithwyr, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at dysguadatblygu@sirgar.gov.uk.

Cefnogi Gwasanaethau Gofal

Anfonwyd cais yn ddiweddar yn gofyn am staff i wirfoddoli i gefnogi gwasanaethau eraill yn ystod Coronafeirws. Mewn ymateb i hyn, mae'r Tîm Dysgu a Datblygu wedi llunio amrywiaeth o raglenni hyfforddiant, gwybodaeth ddefnyddiol a dolenni cyswllt defnyddiol i gefnogi pawb y gofynnwyd iddynt weithio i wasanaeth arall.

Cefnogi Gwasanaethau Gofal

Cefnogi Gwasanaethau Critigol

Anfonwyd cais yn ddiweddar yn gofyn am staff i wirfoddoli i gefnogi gwasanaethau eraill yn ystod Coronafeirws. Mewn ymateb i hyn, mae'r Tîm Dysgu a Datblygu wedi llunio amrywiaeth o raglenni hyfforddiant, gwybodaeth ddefnyddiol a dolenni cyswllt defnyddiol i gefnogi pawb y gofynnwyd iddynt weithio i wasanaeth arall.

Cefnogi Gwasanaethau Critigol

Hyfforddiant Personol

Yn sgil COVID-19, mae rhai ohonom yn teimlo'n ansicr ac yn ofnus, ond cofiwch fod gennym rwydwaith o hyfforddwyr sydd â'r sgiliau i'ch helpu.

Gall ein hyfforddwyr eich cefnogi drwy wrando arnoch a'ch helpu i greu cynllun. Nid ydym yn cynnig cwnsela ond yn sicr gallwn eich helpu chi wrth i chi ystyried eich ofnau personol a'r ffordd orau ymlaen i chi a/neu eich timau. 

Os hoffech drefnu amser i siarad â hyfforddwr dros Skype, cysylltwch â'r Tîm Dysgu a Datblygu

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am E-ddysgu

Ers 31 Hydref 2019, mae'r Awdurdod yn defnyddio gwefan Dysgu@Cymru ar gyfer y rhan fwyaf o'r modiwlau e-ddysgu.

Byddwch yn gallu cael mynediad i nifer o'r pecynnau e-ddysgu a oedd yn cael eu cynnig yn flaenorol ar yr hen wefan. Mae rhai o'r hen fodiwlau e-ddysgu yn cael eu hadolygu a gallwch ddisgwyl gweld mwy a mwy o'r rhain dros y misoedd nesaf.

E-ddysgu

Diweddarwyd y dudalen: 21/05/2021 16:48:27