We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Cefnogi achosion

Hoffem glywed beth rydych chi’n ei wneud i gefnogi elusen neu achos sy'n agos at eich calon.
Os ydych yn codi arian a hoffech fod yn 'Arwr Achos Da' y mis, rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost at rhmevans@sirgar.gov.uk


Enw: Llinos Gilmore-Jenkins (sy’n mynychu Canolfan Coleshill) a Linda Williams (aelod o staff yng Nghanolfan Coleshill)

Adran: Cymunedau

Elusen: Mencap

Beth: Cymerodd Llinos a Linda ran ym Marathon Rhithwir Llundain yn ardal Llanelli ar Hydref 4. Cawsant eu cefnogi gan ffrind o’r teulu, Andrew Stephens. Mae’r ganolfan yn falch o’r cyflawniad anhygoel ac yn edrych ymlaen at eu gweld yn cymryd rhan ym Marathon Llundain yn 2021.

Gallwch gyfrannu yma

 

Diweddarwyd y dudalen: 04/11/2020 13:42:47