We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cefnogi achosion

Hoffem glywed beth rydych chi’n ei wneud i gefnogi elusen neu achos sy'n agos at eich calon.

Os ydych yn codi arian a hoffech fod yn 'Arwr Achos Da' y mis, rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost at marchnatacyfryngau@sirgar.gov.uk

Julian Lewis - Cancer Research UK

Enw: Julian Lewis

Adran:  Gwasanaethau Corfforaethol

Elusen: Cancer Research UK

Beth: Ras to the Stones 100km (62.5 milltir) Marathon Ultra heb stop

Byddaf yn ymgymryd â’r her rhedeg fwyaf i mi hyd yma sef marathon ultra o’r enw “Race to the Stones”, sy’n 62 milltir heb stop 🏃. Byddaf yn codi arian er cof am June Wilkins ac yn cefnogi Cancer Research UK, elusen a oedd yn agos at galon June ❤️ Os gallwch chi gyfrannu ychydig o geiniogau byddai hynny’n wych - byddai unrhyw roddion yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr iawn. Diolch

Pryd: Dydd Sadwrn 10 Gorffennaf 2021

Gallwch gyfrannu yma

 

Noeline Thomas a Mari Gravell - Clefyd Niwronau Motor

Enw: Noeline Thomas a Mari Gravell

Adran: Addysg a Phlant

Beth: Rydym yn cefnogi ffrind, a gafodd diagnosis o Glefyd Niwronau Motor yn ddiweddar, drwy gymryd rhan mewn her codi arian Tri Chopa Cymru er budd Motor.On Cymru yn ystod y penwythnos cyntaf o fis Gorffennaf gan godi arian ar gyfer Clefyd Niwronau Motor.

Gallwch chi helpu MotorOn Cymru i godi £20,000 ar gyfer 'The My Name's Doddie Foundation' a Hosbis Skanda Vale, yn Sir Gar?

Byddem yn ddiolchgar iawn am unrhyw rodd. Diolch ichi am eich cymorth.

When: 3-4 Gorffennaf, 2021

Gallwch gyfrannu yma

 

Diweddarwyd y dudalen: 01/07/2021 09:54:08