We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cefnogi achosion

Hoffem glywed beth rydych chi’n ei wneud i gefnogi elusen neu achos sy'n agos at eich calon.

Os ydych yn codi arian a hoffech fod yn 'Arwr Achos Da' y mis, rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost at marchnatacyfryngau@sirgar.gov.uk

Gethin ac Aled Williams - Ward Plant, Ysbyty Glangwili

Enw: Gethin ac Aled Williams

Adran: Y Prif Weithredwr a Gwasanaethau Corfforaethol

Elusen: Ward Plant, Ysbyty Glangwili

Beth: Marathon Casnewydd

Pryd: 24 Hydref, 2021

Pam: Roeddem am godi arian ar gyfer Ward y Plant yn Ysbyty Glangwili gan ein bod bob amser wedi cael tosturi mawr wrth ymweld ac rydym yn gwybod pa mor galed fu'r cyfnod yn ystod Covid, roeddem am roi rhywbeth yn ôl.

Cyfrannwch yma

Liz Howells - Twins Trust

Enw: Liz Howells

Adran: Cymunedau

Elusen: Twins Trust

Beth: Rwy'n rhan o dîm gwirfoddolwyr sy'n staffio llinell wrando i rieni gefeilliaid a phlant genedigaethau lluosog (tripledi, pedrybledau) ar gyfer yr adegau hynny pan fyddant angen rhywun i wrando. Mae Twins Trust hefyd yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i rieni/mam-gu/tad-cu a gofalwyr yn ogystal ag ymchwil i wella gofal mamolaeth a chynyddu ymwybyddiaeth o syndrom trallwyso gefell-gefell.

Pam: Ganwyd fy efeilliaid 7 wythnos yn gynnar oherwydd syndrom trallwyso gefell-gefell heb ei ddiagnosio ac maent yn blant chwech oed hapus ac iach diolch byth, ond mae cefnogaeth Twins Trust wedi bod yn bwysig iawn i mi.

Gallwch gyfrannu yma

Diweddarwyd y dudalen: 01/07/2021 09:54:08