We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Newyddion Staff ...

Adnoddau graffeg ar-lein

Oeddech chi'n gwybod y gallwch gael mynediad at ystod eang o adnoddau drwy ymweld â'r llyfrgell asedau graffeg ar y fewnrwyd? Os ydych chi'n chwilio am logos, templedi wedi'u brandio, sleidiau powe ...

4 diwrnod yn ôl

Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia

Mae Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia ddydd Llun, 17 Mai yn ddathliad byd-eang o amrywiaeth rhywiol a rhywedd. Ewch i'n tudalennau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar y few ...

4 diwrnod yn ôl

Cysylltu â natur Sir Gaerfyrddin a gwella eich lles meddyliol

Y thema ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni yw 'Natur'. Dangoswyd bod cysylltu â byd natur yn helpu i wella hwyliau yn ogystal â lleihau straen, gorbryder ac iselder, cynghorir bod d ...

5 diwrnod yn ôl

Mae llai na 50 diwrnod ar ôl i wneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Os ydych chi'n un o ddinasyddion yr UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir neu'n aelod o'u teulu (yn preswylio yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020), mae gennych chi lai na 50 diwrnod ar ôl i wne ...

5 diwrnod yn ôl

Cynnig Gofal Plant Cymru

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn helpu rhieni sy’n gweithio gyda chostau gofal plant ar gyfer eu plentyn 3 neu 4 oed. Mae’r Cynnig eisoes wedi helpu rhieni ledled Cymru i ddychwelyd i’r gwaith, cyny ...

6 diwrnod yn ôl

Pythefnos Gofal Maeth

Mae Maethu Sir Gâr yn cefnogi Pythefnos Gofal Maeth rhwng dydd Llun, 10 Mai a dydd Gwener, 21 Mai. I ddangos ein cefnogaeth i ofalwyr maeth yr awdurdod lleol, byddwn yn goleuo Neuadd y Sir a theatr ...

6 diwrnod yn ôl

Ydych chi wedi ystyried maethu?

Mae Maethu Sir Gar yn chwilio am fwy o ofalwyr maeth yn y sir. Hoffem i chi glywed o lygad y ffynnon sut beth yw maethu ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Nid oes unrhyw rwymedigaeth a dim ‘gwerthu caled’, ...

7 diwrnod yn ôl

Cerdyn Gweithiwr Gofal

Mae'r rhai a gyflogir mewn rôl gofal yn cael eu hannog i gofrestru ar gyfer Cerdyn Gweithiwr Gofal newydd. Cyflwynodd Gofal Cymdeithasol Cymru y cerdyn Gweithiwr Gofal Cymdeithasol y llynedd. Nid y ...

12 diwrnod yn ôl

Cymorth i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle

Ydych chi'n chwilio am gymorth i helpu i wella eich sgiliau Cymraeg? Ar hyn o bryd rydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer nifer o wahanol gyrsiau, gan gynnwys: Cyrsiau Codi Hyder Cymraeg Gwaith, sy'n r ...

12 diwrnod yn ôl

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2021

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2021 yn cael ei chynnal o  ddydd Llun, 10 Mai i ddydd Sul, 16 Mai, a dyma gyfle gwych i feddwl am yr hyn y gallwch chi ei wneud i gynnal iechyd meddwl da. ‘Na ...

12 diwrnod yn ôl

Load More
{{w.month}}
{{w.theday}}
{{w.year}}
{{w.Description}}

Cofrestrwch...

Cofrestrwch er mwyn derbyn newyddion wythnosol i'ch e-bost personol.

Dewiswch pa iaith