We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Iechyd a Diogelwch

Mae Iechyd a Diogelwch yn effeithio ar bob agwedd ar eich gwaith. Mae Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 yn nodi bod yn rhaid inni sicrhau eich iechyd, eich diogelwch a'ch lles tra byddwch yn y gwaith. Mae cyfrifoldeb arnoch chi hefyd i ofalu am eich iechyd a'ch diogelwch chi eich hunan yn ogystal â phobl eraill yr ydych yn gweithio gyda nhw.

I sicrhau bod hyn yn digwydd mae angen ystyried y ffactorau canlynol:

Polisïau, gweithdrefnau, cyfarwyddyd, peryglon, risgiau, dulliau rheoli, systemau gweithio diogel, rhoi gwybod am ddamweiniau, archwiliadau, a monitro ac adolygu iechyd a diogelwch.

Rydych yn rhan bwysig o'r meysydd uchod i gyd. Rydym yn eich annog i gymryd rhan a rhoi adborth i sicrhau y rhoddir ystyriaeth i bob agwedd ar iechyd a diogelwch yn y gweithle.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw eich cyfrifoldebau penodol o ran iechyd a diogelwch. Trafodwch hyn â'ch rheolwr llinell.

Diweddarwyd y dudalen: 15/10/2021 10:17:25