We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Gweler y Ddarpariaeth Cymorth Cyntaf i gael mwy o wybodaeth am Cymorth Cyntaf yn y Gwaith yn ystod Covid-19.

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Gall Cymorth Cyntaf achub bywydau ac atal mân anafiadau rhag bod yn anafiadau difrifol ac mae'n ymwneud â rheoli unrhyw anaf neu salwch yn y lle cyntaf.

Yn ôl Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981, mae'n rhaid i'r holl weithleoedd ddarparu ar gyfer sicrhau bod cymorth cyntaf ar gael ar bob adeg i weithwyr, gan gynnwys dyletswydd i:

  • Darparu offer a chyfleusterau cymorth cyntaf digonol a phriodol
  • Darparu nifer digonol a phriodol o ddarparwyr cymorth cyntaf.
  • Rhoi gwybod i weithwyr am drefniadau cymorth cyntaf.

Gall rheolwyr gael mwy o wybodaeth yn y Canllawiau Cymorth Cyntaf yn y Gwaith.

Diweddarwyd y dudalen: 02/03/2021 14:32:50