We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Gall Cymorth Cyntaf achub bywydau ac atal mân anafiadau rhag bod yn anafiadau difrifol ac mae'n ymwneud â rheoli unrhyw anaf neu salwch yn y lle cyntaf.

Yn ôl Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981, mae'n rhaid i'r holl weithleoedd ddarparu ar gyfer sicrhau bod cymorth cyntaf ar gael ar bob adeg i weithwyr, gan gynnwys dyletswydd i:

  • Darparu offer a chyfleusterau cymorth cyntaf digonol a phriodol
  • Darparu nifer digonol a phriodol o ddarparwyr cymorth cyntaf.
  • Rhoi gwybod i weithwyr am drefniadau cymorth cyntaf.

Gall rheolwyr gael mwy o wybodaeth yn y Canllawiau Cymorth Cyntaf yn y Gwaith.

Diweddarwyd y dudalen: 02/03/2021 14:32:50