We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Llywodraethu Gwybodaeth

Rheoli cofnodion a dogfennau

Rheoli cofnodion a dogfennau

Os oes gennych gofnodion nad ydynt bellach yn gyfredol ond bod angen eu cadw am gyfnod penodol o amser am resymau busnes neu reoleiddio, gallwch eu rhoi yn yr Uned Rheoli Cofnodion (RMU). Darganfyddwch am ba mor hir y mae angen i chi gadw cofnodion a cheisiwch gyngor proffesiynol am sut i gadw cofnodion a rheoli dogfennau.

Diogelu Data - Beth sydd angen i chi ei wybod?

Diogelu Data - Beth sydd angen i chi ei wybod?

Mae achosion proffil uchel o dorri diogeledd wedi cynyddu pryder y cyhoedd ynglŷn â thrin gwybodaeth bersonol. Mae 80% o ddigwyddiadau sy'n ymwneud â diogeledd yn cynnwys staff felly mae'n amlwg bod angen i bawb fod â dealltwriaeth sylfaenol o dealltwriaeth sylfaenol o ddeddfwriaeth Diogelu Data. Darganfyddwch yr 6 egwyddor diogelu data a'ch rôl chi yn y gwaith o ddiogelu data.

Defnyddio Cynllun Ffeiliau’r Cyngor

Defnyddio Cynllun Ffeiliau’r Cyngor

Cynllun Ffeiliau'r Cyngor yw'r brif ardal storio ar gyfer cofnodion nad ydynt yn cael eu cadw mewn cymwysiadau cefn swyddfa megis Information@Work a Care First. Mae wedi disodli gyriannau ar y cyd a defnyddio ffolderi personol ar gyfer negeseuon e-bost. Mae Cynllun Ffeiliau'r Cyngor yn ei gwneud yn haws cydweithio, gallwch rannu dogfennau gwaith â chydweithwyr yn ddidrafferth heb orfod anfon ffeiliau mawr trwy e-bost. Mae'n amgylchedd diogel ar ein gweinyddion ein hunain, dim ond pobl sydd â'r caniatâd cywir fydd yn gallu cael mynediad i'ch ffeiliau/ffolderi. Gallwch hefyd newid y gosodiadau hyn o fynediad llawn i ddarllen yn unig.

Rheoli eich mewnflwch

Rheoli eich mewnflwch

Cofiwch fod eich negeseuon e-bost hefyd yn rhan o'r data yr ydym yn ei gadw ac y gall fod yn agored i'w ddatgelu. Mae'n bwysig eich bod yn deall sut i reoli eich cyfrif e-bost yn briodol. Cynghorion defnyddiol ynglŷn â sut i gadw eich mewnflwch mewn trefn a sut/pryd i gadw negeseuon e-bost yng Nghynllun Ffeiliau'r Cyngor.

Diweddarwyd y dudalen: 01/03/2023 11:04:13