We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Iechyd Galwedigaethol

Mae Iechyd Galwedigaethol yn hyrwyddo ac yn cynorthwyo i gynnal y safon uchaf o ran iechyd corfforol a meddyliol ein gweithwyr, ar draws yr awdurdod.

Rydym yma i'ch cynorthwyo i aros yn y gwaith, i ddychwelyd i'r gwaith yn gynt ac i atal pobl rhag gorfod gadael y gweithle oherwydd salwch.

Mae ein clinigwyr yn darparu cyngor meddygol o ansawdd uchel i sicrhau eich bod chi a'ch rheolwyr yn cael gwybodaeth a chyngor ar y ffyrdd gorau i'ch cefnogi chi a'ch iechyd. Gall hyn gynnwys argymhellion neu addasiadau sydd eu hangen yn y gweithle neu hyd yn oed atgyfeiriad at un o'n gwasanaethau eraill; megis Cymorth Llesiant, Ffisiotherapi ac ati...

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch y dolenni isod:

Gwasanaeth Cymorth Llesiant

Gwasanaeth Cymorth Llesiant

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y Gwasanaeth Cymorth Llesiant a sut y gall eich cefnogi.

Tim Meddygol

Tim Meddygol

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am sut y gall ein Tîm Meddygol eich cynorthwyo i ddychwelyd i'r gwaith neu aros yn y gwaith.

Arolygu Iechyd

Arolygu Iechyd

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am Wyliadwriaeth Iechyd

Diweddarwyd y dudalen: 05/08/2021 16:14:48