We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Iechyd Galwedigaethol

Mae Iechyd Galwedigaethol yn hyrwyddo ac yn cynorthwyo i gynnal y safon uchaf o ran iechyd corfforol a meddyliol ein gweithwyr, ar draws yr awdurdod.

Rydym yma i'ch cynorthwyo i aros yn y gwaith, i ddychwelyd i'r gwaith yn gynt ac i atal pobl rhag gorfod gadael y gweithle oherwydd salwch.

Mae ein clinigwyr yn darparu cyngor meddygol o ansawdd uchel i sicrhau eich bod chi a'ch rheolwyr yn cael gwybodaeth a chyngor ar y ffyrdd gorau i'ch cefnogi chi a'ch iechyd. Gall hyn gynnwys argymhellion neu addasiadau sydd eu hangen yn y gweithle neu hyd yn oed atgyfeiriad at un o'n gwasanaethau eraill; megis Cymorth Llesiant, Ffisiotherapi ac ati...

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch y dolenni isod:

Gwasanaeth Cymorth Llesiant

Gwasanaeth Cymorth Llesiant

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y Gwasanaeth Cymorth Llesiant a sut y gall eich cefnogi.

Tim Meddygol

Tim Meddygol

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am sut y gall ein Tîm Meddygol eich cynorthwyo i ddychwelyd i'r gwaith neu aros yn y gwaith.

Arolygu Iechyd

Arolygu Iechyd

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am Wyliadwriaeth Iechyd

Diweddarwyd y dudalen: 05/01/2021 14:08:06