We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Sylwadau

Mae’r Canolfan Iechyd Galwedigaethol yn croesawau eich sylwadau

Os ydych yn dymuno rhoi unrhyw sylwadau inni am ein gwasanaeth neu os nad ydych yn fodlon âr unrhyw agwedd ar y gwasanaeth yr ydych wedi’I gael, cysylltwch â'r Canolfan drwy ffonio 01267 246060 neu gallwch gysylltu â’r Uwch-bartner busnes (Datblygu Busnes Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol) drwy ffonio 01267 246063

Neu gallwch anfon neges e-bost at: lechydGalwedigaethol@sirgar.gov.uk

Bydd yr holl sylwadau’n cael eu trin yn gyfrinachol a bydd ymateb iddynt yn cael ei anfon cyn pen 5 niwrnod gwaith.

I gael copi o’i Gweithdrefn Cyflwyno Sylwadau, cysylltwch â'r Canolfan Iechyd Galwedigaethol drwy ffonio’r rhif a nodir uchod.

Diweddarwyd y dudalen: 21/07/2020 12:14:06