We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Sylwadau

Mae’r Canolfan Iechyd Galwedigaethol yn croesawau eich sylwadau

Os ydych yn dymuno rhoi unrhyw sylwadau inni am ein gwasanaeth neu os nad ydych yn fodlon âr unrhyw agwedd ar y gwasanaeth yr ydych wedi’I gael, cysylltwch â'r Canolfan drwy ffonio 01267 246060 neu gallwch gysylltu â’r Uwch-bartner busnes (Datblygu Busnes Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol) drwy ffonio 01267 246063

Neu gallwch anfon neges e-bost at: lechydGalwedigaethol@sirgar.gov.uk

Bydd yr holl sylwadau’n cael eu trin yn gyfrinachol a bydd ymateb iddynt yn cael ei anfon cyn pen 5 niwrnod gwaith.

I gael copi o’i Gweithdrefn Cyflwyno Sylwadau, cysylltwch â'r Canolfan Iechyd Galwedigaethol drwy ffonio’r rhif a nodir uchod.

Diweddarwyd y dudalen: 21/07/2020 12:14:06