We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Gwasanaeth Cymorth Llesiant

Mae'r gwasanaeth hwn ar eich cyfer chi os oes gennych anawsterau seicolegol a/neu gorfforol sy'n effeithio ar eich llesiant.

Gellir rhoi cefnogaeth i oresgyn yr anawsterau hyn gan ddefnyddio ystod o ymyriadau a strategaethau sy'n cynnwys:

  • Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT)/ Dull sy'n cael ei lywio gan CBT
  • Cwnsela/ gwrando pwrpasol
  • Sgiliau ymdopi a datrys problemau

Gallwch gael mynediad at y Gwasanaeth Cymorth Llesiant trwy atgyfeiriad gan eich rheolwyr a/neu argymhelliad gan y meddyg/ymgynghorydd. Mae'r gwasanaeth yn cynnwys asesiad cychwynnol, ac yna hyd at 6 sesiwn os bydd angen, a bydd pob sesiwn wedi'i theilwra yn ôl eich anghenion.

 

Diweddarwyd y dudalen: 19/08/2021 10:06:51