We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Sesiynau 1:1

Ar ôl cael atgyfeiriad ac ar ôl cael cadarnhad gan eich rheolwr llinell, byddwch yn derbyn llythyr apwyntiad ynghyd â holiadur sgrinio. Mae'r asesiad yn para hyd at awr.

Nod yr asesiad yw rhoi gwybodaeth ichi am y gwasanaeth a rhoi cyfle ichi siarad am sut mae symptomau straen / teimlo'n isel yn effeithio ar eich bywyd pob dydd. Ar ddiwedd yr asesiad, byddwch chi a'ch ymarferydd yn dod i gytundeb ynghylch a yw'r gwasanaeth yn addas i chi.

Os nodir bod y gwasanaeth yn addas, bydd apwyntiad yn cael ei drefnu er mwyn ichi ddechrau'r sesiynau. Gallai hyn fod am hyd at 6 sesiwn arall. Gall hyn fod yn llai yn dibynnu ar gyngor yr ymarferydd. Os yw'n fwy, byddem yn mynd yn ôl i'ch rheolwr i gael eu caniatâd ar gyfer y swm angenrheidiol o sesiynau pellach wrth i gost y penodiadau gael eu hailddefnyddio i'ch rheolwr.

Beth fydd y Gwasaneath yn ei gynnwys?

  • Un asesiad cychwynnol ac wedyn hyd at 6 sesiwn arall (pob sesiwn yn para awr)
  • Adolygiad o'ch cynnydd yn y sesiwn olaf
  • Crynodeb rhyddhau sy'n cadarnhau eich bod wedi cwblhau'r gwasanaeth. Byddai copi yn cael ei roi i'ch rheolwr/Adnoddau Dynol ar ôl cael eich caniatâd.

Pwy sy'n darparu'r gwasanaeth hwn?

Cyflwynir y Gwasanaeth o fewn Iechyd Galwedigaethol. Mae ymarferwyr y Gwasanaeth Cymorth Llesiant yn weithwyr iechyd proffesiynol cofrestredig sydd â hyfforddiant arbenigol wrth ddarparu ymyriadau seicolegol.

Sut y darperir y gwasanaeth hwn?

Gellir darparu'r Gwasanaeth Cymorth Llesiant fel a ganlyn:

Wyneb yn wyneb
• Dros y Ffôn
• Drwy alwad fideo Microsoft Teams (Gweler ein Canllawiau Clinigau Rhithwir i gael rhagor o wybodaeth)

Pan fydd eich rheolwr yn eich atgyfeirio i'r gwasanaeth, bydd gennych yr opsiwn i ddewis pa ddull fyddai'n gweithio orau i chi a'ch anghenion.

 

Diweddarwyd y dudalen: 13/10/2020 09:19:52