We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cymorth TG

Rydym ni yma i helpu, os oes gennych unrhyw broblemau â'ch offer TG neu os oes angen ychydig o gyngor gallwch ofyn am gymorth TG ar-lein. Rhowch gymaint o fanylion â phosibl, gan gynnwys a yw'ch problem yn un frys, cipluniau, manylion am y feddalwedd ac ati, a bydd un o'n technegwyr TG yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Yn ogystal gallwch edrych ar gynnydd unrhyw geisiadau presennol; weithiau mae'n bosibl y bydd angen i ni ofyn i chi am wybodaeth ychwanegol a gallwch hefyd ddarparu'r wybodaeth hon drwy'r ddesg gymorth ar-lein.

Os ydych yn gweithio o adre a ddim yn gallu cysylltu trwy hunanwasanaeth, gallwch chi ffonio'r Ddesg Gymorth ar 01267 246789.

Gweithio o bell

Darganfyddwch beth sydd angen i chi er mwyn gweithio o bell.

  • Pa offer sydd ei angen arnoch chi
  • Sut i gysylltu â Wi-Fi
  • Cyfathrebu trwy Skype
  • Beth sydd angen i chi ei wybod os gofynnwyd ichi fynd â'ch ffôn desg adref
  • A mwy...

Mwy o wybodaeth

A wyddech chi?

A wyddech chi?

Gallwch gael mynediad i'r Ddesg Gymorth TG o fwrdd gwaith eich cyfrifiadur drwy glicio ar yr eicon hwn. Gallwch wneud cais am gymorth ar-lein 24 awr y dydd, fodd bynnag, mae ein technegwyr ar gael rhwng 8:45am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 8:45am a 4:30pm ar ddydd Gwener.

Cofnodi galwad gyda ni

Dull newydd o roi gwybod am nwyddau traul a namau mewn perthynas ag argraffwyr Konica Minolta

 

Unrhyw broblemau cyffredinol yn ymwneud ag argraffydd amlswyddogaeth Konica megis: papur yn mynd yn sownd, codau namau, ansawdd gwael y print neu'r copi - cysylltwch â Konica yn uniongyrchol drwy ffonio 0871 574 7200, opsiwn 3. (Cofiwch nodi rhif eich offer, eich lleoliad a'ch manylion cyswllt.)

 

Nwyddau traul: Mae arlliwyddion a blychau gwastraff yn cael eu cynnwys mewn system archebu awtomatig. I archebu staplau cysylltwch â Konica yn uniongyrchol drwy ffonio 0871 574 7200, opsiwn 2.

 

Mewn perthynas â dilysu cardiau adnabod, problemau cysylltu â'r gweinydd neu unrhyw broblemau argraffu eraill cysylltwch â Desg Gymorth Cyngor Sir Caerfyrddin drwy'r Porth Hunanwasanaeth.

Rheoli eich e-byst

Rheoli eich e-byst

Ydych chi erioed wedi cael eich anfon e-bost, ond nid yw'n cyrraedd eich mewnflwch? Mae rhai negeseuon e-bost yn cael eu rhwystro gan ein system oherwydd ei fod yn cael ei ystyried fel sbam. Rydym yn defnyddio system sydd yn hidlo ebyst ar-lein ac yn eich galluogi i reoli eich negeseuon e-bost. Byddwch yn derbyn e-bost awtomataidd am 3.30pm bob dydd yn rhestru unrhyw eitemau sydd wedi ei rhoi mewn cwarantîn, gallwch wedyn dewis 'derbyn' neu 'dileu' y neges.

Gallwch hefyd rheoli eich gosodiadau hidlo eich hunain, mewngofnodwch gyda'ch enw defnyddiwr a chyfrinair.

Unwaith byddwch wedi mewngofnodi fe allwch:

  • Edrych ar unrhyw ebyst sydd wedi ei cael ei rhwystro
  • Cytuno I rhyddhau ebyst rydych yn adnabod ai danfon trwyddo i’ch mewnflwch
  • Rheoli pwy sydd yn cael danfon ebyst atoch (ni fydd cyfeiriadau e-bost sydd wedi cael eu hychwanegu at eich rhestr wen byth yn cael eu hatal fel sbam, ond bydd negeseuon e-bost anfonwyr sydd wedi'u hatal bob amser yn cael eu stopio a'u rhwystro)
  • Newid gosodiadau cwarantin eich hunain

* Rydym yn argymell eich bod yn parhau i dderbyn y rhain yn ddyddiol

Strategaeth Trawsnewid Digidol 2017- 2020

Strategaeth Trawsnewid Digidol 2017- 2020

Mae’r Strategaeth Trawsnewid Digidol yn cyflwyno dyheadau a blaenoriaethau digidol strategol y Cyngor ac yn amlinellu’r hyn yr ydym yn bwriadu ei wneud i wireddu ein gweledigaeth ar gyfer Sir Gaerfyrddin Ddigidol. Mae technoleg yn treiddio mwy a mwy i'r holl sectorau ac yn dod yn rhan o lawer o agweddau ar ein bywydau. Mae angen strategaeth trawsnewid digidol ar Gyngor Sir Caerfyrddin oherwydd gall technoleg ddigidol drawsnewid y Sir a bywydau pobl yn ogystal â chreu arbedion tymor hir ar gyfer y Cyngor.

Strategaeth Trawsnewid Digidol 2017- 2020 (.pdf)

Diweddarwyd y dudalen: 04/11/2020 13:42:47