We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Cymorth TG

Rydym ni yma i helpu, os oes gennych unrhyw broblemau â'ch offer TG neu os oes angen ychydig o gyngor gallwch ofyn am gymorth TG ar-lein. Rhowch gymaint o fanylion â phosibl, gan gynnwys a yw'ch problem yn un frys, cipluniau, manylion am y feddalwedd ac ati, a bydd un o'n technegwyr TG yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Yn ogystal gallwch edrych ar gynnydd unrhyw geisiadau presennol; weithiau mae'n bosibl y bydd angen i ni ofyn i chi am wybodaeth ychwanegol a gallwch hefyd ddarparu'r wybodaeth hon drwy'r ddesg gymorth ar-lein.

Os ydych yn gweithio o adre a ddim yn gallu cysylltu trwy hunanwasanaeth, gallwch chi ffonio'r Ddesg Gymorth ar 01267 246789.

Gweithio o bell

Darganfyddwch beth sydd angen i chi er mwyn gweithio o bell.

  • Pa offer sydd ei angen arnoch chi
  • Sut i gysylltu â Wi-Fi
  • Beth sydd angen i chi ei wybod os gofynnwyd ichi fynd â'ch ffôn desg adref
  • A mwy...

Mwy o wybodaeth

A wyddech chi?

A wyddech chi?

Gallwch gael mynediad i'r Ddesg Gymorth TG o fwrdd gwaith eich cyfrifiadur drwy glicio ar yr eicon hwn. Gallwch wneud cais am gymorth ar-lein 24 awr y dydd, fodd bynnag, mae ein technegwyr ar gael rhwng 8:45am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 8:45am a 4:30pm ar ddydd Gwener.

Cofnodi galwad gyda ni

Rheoli eich e-byst

Rheoli eich e-byst

Ydych chi erioed wedi cael eich anfon e-bost, ond nid yw'n cyrraedd eich mewnflwch? Mae rhai negeseuon e-bost yn cael eu rhwystro gan ein system oherwydd ei fod yn cael ei ystyried fel sbam. Rydym yn defnyddio system sydd yn hidlo ebyst ar-lein ac yn eich galluogi i reoli eich negeseuon e-bost. Byddwch yn derbyn e-bost awtomataidd am 3.30pm bob dydd yn rhestru unrhyw eitemau sydd wedi ei rhoi mewn cwarantîn, gallwch wedyn dewis 'derbyn' neu 'dileu' y neges.

Gallwch hefyd rheoli eich gosodiadau hidlo eich hunain, mewngofnodwch gyda'ch enw defnyddiwr a chyfrinair.

Unwaith byddwch wedi mewngofnodi fe allwch:

  • Edrych ar unrhyw ebyst sydd wedi ei cael ei rhwystro
  • Cytuno I rhyddhau ebyst rydych yn adnabod ai danfon trwyddo i’ch mewnflwch
  • Rheoli pwy sydd yn cael danfon ebyst atoch (ni fydd cyfeiriadau e-bost sydd wedi cael eu hychwanegu at eich rhestr wen byth yn cael eu hatal fel sbam, ond bydd negeseuon e-bost anfonwyr sydd wedi'u hatal bob amser yn cael eu stopio a'u rhwystro)
  • Newid gosodiadau cwarantin eich hunain

* Rydym yn argymell eich bod yn parhau i dderbyn y rhain yn ddyddiol

Diweddarwyd y dudalen: 05/01/2021 14:08:06