We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Dewis Porwr Diofyn

Wrth ddefnyddio offer Cyngor Sir Caerfyrddin, byddwch yn gallu cael mynediad at 4 porwr gwahanol, gallwch ddefnyddio'r un yr ydych yn fwyaf cyfforddus yn ei ddefnyddio ond mae rhai cymwysiadau yn gweithio'n well mewn porwyr penodol. Gyda hyn mewn golwg, rydym yn caniatáu ichi ddefnyddio pa bynnag borwyr yr ydych yn dymuno eu defnyddio a phryd, gyda'r argymhellion canlynol ar waith.

Sut y mae newid eich porwr diofyn

1. Gwasgwch Start a chliciwch “Gosodiadau” (Settings)

2. Cliciwch “Apiau” (Apps)

3. Dewiswch “Apiau Diofyn” (Default Apps) o'r bar ar y chwith

4. Sgroliwch i lawr i "Porwr Gwe" (Web Browser) a'i glicio, yna, gallwch ddewis o blith y porwyr yr ydych chi wedi'u gosod.

5. Os ydych chi eisiau defnyddio “Chrome” er enghraifft, ac nad ydych yn gallu ei weld ar y rhestr, cliciwch yr Eicon “Canolfan Feddalwedd” (Software Center) ar eich bwrdd gwaith

6. Dewch o hyd i “Chrome” (neu Firefox) a chliciwch arno, yna, cliciwch eto i'w osod.

 

Yr Argymhellion

Oherwydd amryw faterion o ran datblygu a phriodoldeb, mae'r canllawiau canlynol i'ch helpu i wybod pa borwyr sy'n fwyaf addas ar gyfer pob un o'n cymwysiadau mewnol, bydd rhai apiau'n ymddangos o dan benawdau lluosog, yna gallwch ddefnyddio'ch dewis personol.

 

Internet Explorer 11

Microsoft Edge

Google Chrome

Mozilla Firefox

Firmstep CaseViewer

 

 

Argymhellir

 

PIMS

Argymhellir 

 

 

 

Gladstone360

 

 

Argymhellir

 

Cash Receipting

Argymhellir

 

 

 

 

Information@Work Enterprise

 

 

Argymhellir

 

Registrars RON

Argymhellir

 

 

 

ResourceLink (MyView)

 

Argymhellir

Wedi'i gefnogi

 

ResourceLink (WebView)

 

Argymhellir

Wedi'i gefnogi

 

Agresso

Argymhellir

 

Wedi'i gefnogi

Wedi'i gefnogi

Carefirst

Argymhellir

 

 

 

Eclipse

 

Argymhellir

 

 

iWorld

Wedi'i gefnogi

Wedi'i gefnogi

Wedi'i gefnogi

Wedi'i gefnogi

 

Egluro Porwyr

Microsoft Internet Explorer 11

Dyma'r porwr sy'n rhan o Windows a'r un yr ydych chi'n fwyaf tebygol o fod yn gyfarwydd ag ef. Mae'n cael ei ddisodli gan Microsoft Edge gan y fersiynau diweddaraf o Windows 10 (Gweler isod).

Microsoft Edge (Chromium)

Dyma borwr blaenllaw newydd Microsoft.

Mozilla Firefox

Dewis poblogaidd arall yw Firefox. Dyma borwr ffynhonnell agored a ddatblygwyd gan y sylfaenydd dielw, Mozilla.

Diweddarwyd y dudalen: 02/06/2021 08:02:18