We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Dilysu Aml-ffactor (MFA)

Rydym yn cymryd camau ychwanegol i atal mynediad heb awdurdod i'ch cyfrif drwy ychwanegu cam ychwanegol i wirio pwy ydych chi. Dilysu yw'r enw ar y broses wirio ac ar hyn o bryd mae'n cael ei gwneud gydag enw defnyddiwr a chyfrinair.  Gellir darganfod enwau defnyddwyr yn hawdd, ac mae cynnydd diweddar mewn negeseuon e-bost gwe-rwydo gyda'r bwriad o ddwyn cyfrineiriau yn golygu bod risg uchel y bydd eich cyfrinair yn syrthio i'r dwylo anghywir.  Er mwyn helpu i atal seiberdroseddwyr rhag cael gafael ar eich cyfrinair a chael mynediad i'ch cyfrif rydym yn galluogi Dilysu Aml-ffactor, neu MFA.

Mae Dilysu Aml-ffactor yn fwy diogel na chyfrinair yn unig gan ei fod yn dibynnu ar ddau fath o ddilysu:

  • Rhywbeth yr ydych yn ei wybod - eich cyfrinair.
  • Rhywbeth sydd gennych - ffôn symudol.

Ni fydd seiberdroseddwr neu haciwr yn gallu mewngofnodi i'ch cyfrif dim ond drwy wybod eich cyfrinair – bydd angen iddynt hefyd gael eich ffôn symudol.  Mae hyn yn lleihau'n sylweddol y risg y bydd rhywun yn cymryd arno i fod yn chi, yn cael mynediad i'ch cyfrif a'ch data, ac yn gwneud ymosodiadau seiber pellach gan ddefnyddio eich hunaniaeth.

Diweddarwyd y dudalen: 12/08/2021 09:34:27