We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Diweddariadau Windows

Er mwyn cydymffurfio â'r Rhwydwaith Gwasanaethau Cyhoeddus mae'n ofynnol inni ddiweddaru ein gweithfannau gyda thrwsiadau diogelwch Windows ac Office, sy'n cael eu rhyddhau gan Microsoft ar ail ddydd Mawrth pob mis ("Patch Tuesday" yw'r enw cyffredin arno).

Pryd bydd fy ngweithfan yn cael y diweddariadau hyn?

Er bod trwsiadau yn cael eu rhyddhau ar ail ddydd Mawrth pob mis maen nhw'n cael eu profi wedyn gan TG ac yna caiff detholiad o beiriannau ei brofi ar hap cyn inni gyflwyno'r newidiadau i'r gweithfannau i gyd. O ganlyniad, mae 7 diwrnod o oedi rhwng Patch Tuesday a rhoi'r trwsiadau ar eich gweithfan.  

Oes angen imi wneud rhywbeth?

Nac oes, bydd y trwsiadau'n cael eu gosod yn dawel yn y cefndir ar ôl 3pm ar ddiwrnod y diweddaru. Os bydd angen ailgychwyn eich cyfrifiadur rhoddir gwybod ichi, ond eich dewis chi fydd hynny ac os na fyddwch am ailgychwyn bydd y broses drwsio yn gorffen y tro nesaf bydd eich cyfrifiadur yn cau/ailgychwyn.

Os bydd anawsterau gyda pherfformiad eich peiriant ar ôl ichi gael trwsiadau, fe'ch cynghorir i ailgychwyn eich peiriant oherwydd bydd hyn yn datrys y broblem yn aml iawn.

Diweddariadau Nodweddion

Pam mae angen i ni osod diweddariadau nodweddion?

Mae Microsoft yn rhyddhau "Diweddariad Nodweddion" yn rheolaidd ar gyfer Windows 10 er mwyn gwella perfformiad, diweddaru meddalwedd a rhoi sylw i unrhyw faterion diogelwch. Fel arfer, mae'r rhain yn digwydd bob 6 mis ac fel rhan o'n cytundeb trwyddedu â Microsoft mae disgwyl i ni gadw at safon benodol. Byddwn yn dechrau cyflwyno'r nodweddion diweddaraf cyn bo hir er mwyn diweddaru holl ddyfeisiau Windows 10, gyda'r bwriad o ddiweddaru bob blwyddyn wedi hynny.

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud

Cyn hir bydd diweddariad ar gael yn y 'Software Centre', bydd hwn ar gael i chi ei osod yn eich amser eich hun. Gan ddibynnu ar eich cyflymder rhyngrwyd wrth weithio o bell gall gymryd hyd at 2 awr ond yn aml mae'n llawer cyflymach, felly paratowch i redeg hyn yn ystod amser pryd na fydd angen eich dyfais arnoch chi. Rydym yn argymell eich bod yn gweithredu'r diweddariad cyn i chi adael am y diwrnod. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm "install" a chloi (peidiwch ag allgofnodi) eich dyfais.

Sut y bydd diweddariadau nodweddion yn cael eu gosod yn awtomatig

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn targedu dyfeisiau Windows fesul safle lle mae angen y diweddariad dan sylw, gyda hyn byddwch yn gweld, os cysylltwch â'r rhwydwaith ar unrhyw safle corfforaethol, y bydd y diweddariad yn cael ei lawrlwytho'n dawel yn y cefndir.

Ar ôl lawrlwytho'r diweddariad i'ch dyfais, byddwch yn derbyn neges yn eich annog i ailgychwyn y ddyfais er mwyn cymhwyso'r newidiadau (byddem yn eich cynghori i ailgychwyn eich dyfais ar ddiwedd y dydd er mwyn caniatáu i'r newidiadau gael eu cymhwyso).

Sut i osod y diweddariad yn eich amser eich hun

1. Agorwch y 'Software Centre' drwy glicio ar yr eicon ar eich bwrdd gwaith, a chlicio ar "Updates".

2. Darllenwch y rhybudd, a phan fyddwch yn barod, cliciwch ar "Install".

3. Bydd y 'Software Centre' yn lawrlwytho'r ffeiliau angenrheidiol ac yn dechrau ar y gwaith uwchraddio. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth arall ar ôl gwneud hwn.

Diweddarwyd y dudalen: 03/03/2021 12:02:23