We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Optimeiddio Band Eang Yn Y Cartref

Er mwyn hwyluso ymchwiliad desg gymorth TGCh CSC i broblem o ran cysylltu â'r rhwydwaith, dylid dilyn y canllawiau canlynol i ddileu unrhyw faterion sy'n ymwneud â chysylltiadau band eang yn y cartref.

  1. Gwirio cyflymder band eang.

Cynhaliwch ychydig o brofion dros sawl diwrnod gan amrywio'r amseroedd rydych chi'n cynnal y prawf.

  1. Gwirio'r hyn sydd ar gael yn eich ardal
  2. Siaradwch â'ch darparwr/darparwr gwasanaethau rhyngrwyd.

Os oes gennych broblem gyda'ch cysylltiad, rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â'ch darparwr yn y lle cyntaf. Dylent allu eich helpu i weithio allan beth yw'r broblem a sut y gallech ei drwsio neu efallai y bydd angen llwybrydd mwy diweddar arnoch.

Os ydych yn cael y cyflymderau uchaf sydd ar gael i chi, mae gwirio lleoliad y llwybrydd yn ffordd o wella cyflymder.

  1. Ewch i dudalen cysylltedd digidol CSC.
  2. Aml-gysylltiadau â'r un band eang

Yn ystod y cyfnod hwn, gallai fod nifer o unigolion o fewn yr aelwyd yn defnyddio'r un cysylltiad band eang. Gallai deall gofynion defnyddwyr a'r apiau a ddefnyddir ddarparu dealltwriaeth o ofynion band eang y cartref.

  1. Ymyrraeth / Pellter o'r hyb:

Mae'n debyg bod lampau halogen, switshis pylu trydanol, seinyddion stereo neu gyfrifiadur, goleuadau bach, setiau teledu a monitorau a gwifrau pŵer AC i gyd yn effeithio ar lwybryddion. Cadwch eich llwybrydd mor bell â phosibl oddi wrth ddyfeisiau trydanol eraill yn ogystal â'r rheiny sy'n allyrru signalau di-wifr fel ffonau di-wifr, monitorau babanod ac ati. Ceisiwch osod eich llwybrydd ar fwrdd neu silff yn hytrach nag ar y llawr a'i gadw ymlaen.

  1. Gwifrog yn hytrach na Wi-Fi.

Defnyddiwch gebl Ethernet i gysylltu eich cyfrifiadur yn uniongyrchol â'ch llwybrydd yn hytrach na defnyddio Wi-Fi. Cebl rhwydweithio cyfrifiadurol yw cebl Ethernet a ddylai roi cysylltiad cyflymach a mwy dibynadwy i chi.

Diweddarwyd y dudalen: 03/06/2021 11:44:55