We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Canllawiau WhatsApp

Mae WhatsApp yn offeryn defnyddiol ar gyfer cyfathrebu â phartneriaid a chwsmeriaid nad ydynt yn gallu defnyddio dulliau cyfathrebu mewnol cymeradwy'r Cyngor fel Timau neu ‘Skype for Business’. Er bod y gwasanaeth yn darparu amgryptio o'r dechrau i'r diwedd ac yn cadw sgyrsiau yn gyfrinachol rhwng aelodau'r grŵp, mae risgiau posibl i ddiogelwch data o hyd.

Canllawiau Defnyddiwr 

  • Rhaid i'r defnydd fod yn unol â'r Polisi Defnydd Dyfeisiau Cludadwy, Polisi a Gweithdrefn Trin Gwybodaeth Bersonol a Pholisi Diogelwch Gwybodaeth
  • Sicrhewch eich bod yn cyfathrebu â'r person / grŵp cywir - byddwch yn ymwybodol o enwau tebyg yn eich rhestr o gysylltiadau
  • Adolygwch aelodaeth grwpiau yn rheolaidd
  • Mae'r ap i'w ddefnyddio at ddibenion cyfathrebu yn unig ac i beidio â storio dogfennau neu gofnodion swyddogol - gall sgyrsiau fod yn destun ceisiadau DRhG
  • Peidiwch ag anfon Gwybodaeth Adnabod Bersonol - nid oes unrhyw sicrwydd lle mae'r data'n cael ei storio sy’n creu risg o ran torri deddfwriaeth diogelu data
  • Peidiwch â defnyddio ar gyfer eich cyfathrebu cymdeithasol personol eich hun
  • Peidiwch â gadael i unrhyw un arall ddefnyddio'ch dyfais symudol

Bydd defnyddio'r app yn cael ei reoleiddio gan wasanaethau TGCh fesul achos.

Enghreifftiau o ddefnydd 

  • Cyfathrebu â grwpiau cymunedol lle mai'r app negeseuon gwib cyffredin yw WhatsApp
  • Grŵp wrth gefn i'w ddefnyddio os bydd digwyddiad yn arwain at golli gwasanaeth systemau cyfathrebu'r Cyngor

Diweddarwyd y dudalen: 11/03/2021 12:00:23