We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Gosodwch meddalwedd eich hun

Efallai eich bod wedi sylwi ar yr eicon 'Software Center' yn ymddangos ar eich bwrdd gwaith yn ddiweddar. Mae'n bosibl eich bod hyd yn oed wedi ei ddefnyddio i ddiweddaru i Office 2013 Professional yn dilyn e-bost gan y Gwasanaethau TG. Yn ogystal â hyn, bellach mae modd i chi ddefnyddio'r Software Center i osod cymwysiadau eraill sydd eu hangen arnoch.

Pam y dylwn ddefnyddio'r Software Center?

Er mwyn arbed amser i'ch hun a'ch galluogi i gael y feddalwedd sydd ei hangen arnoch yn gyflym i gyflawni eich gwaith. Does dim angen cofnodi galwad gyda'r Ddesg Gymorth TG, mae'r Software Center yn gweithredu 24/7 a gellir ei ddefnyddio yn y swyddfa neu wrth weithio'n ystwyth.

Sut ydw i'n defnyddio'r Software Center?

Chwiliwch am yr eicon Software Center ar eich bwrdd gwaith a chlicio ddwywaith arno er mwyn ei lansio.

Byddwch yn cael eich tywys i'r tab Cymwysiadau, lle bydd modd i chi weld eiconau ar gyfer yr holl feddalwedd sydd ar gael i chi, gan gynnwys pob meddalwedd rydych wedi ei gosod (neu y mae'r adran TG wedi'i gosod ar eich rhan) yn y gorffennol. Rhowch glic ar y cymhwysiad sydd ei angen arnoch, yna cliciwch ar y botwm 'Install' glas ar y dudalen nesaf. Bydd y feddalwedd yn cael ei gosod yn dawel yn y cefndir a byddwch yn cael eich hysbysu pan fydd y gosodiad wedi'i gwblhau.

Beth os na allaf ddod o hyd i'r feddalwedd sydd ei hangen arnaf?

Ar hyn o bryd, mae'r Gwasanaethau TG wrthi'n profi pob meddalwedd sy'n cael ei defnyddio ar ein rhwydwaith corfforaethol. Os nad oes darn o feddalwedd ar gael ar hyn o bryd drwy'r Software Center, mae'n debygol y bydd ar gael yn y dyfodol agos.

Os oes angen i chi osod meddalwedd nad yw ar gael ar hyn o bryd, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth TG a byddwn yn gallu ei gosod ar eich rhan.

Diweddarwyd y dudalen: 26/04/2021 09:23:22