We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Sefydlu Digidol ar gyfer Staff Gofal

Byddwch yn gweithio mewn gwasanaethau gofal rheng flaen. Bydd ymgynghorydd Dysgu a Datblygu wedi cysylltu â chi ac wedi anfon y ddolen i'r dudalen hon. Cwblhewch yr unedau y gofynnwch i chi eu cwblhau.

Bydd yr ymgynghorydd Dysgu a Datblygu yn eich ffonio chi ar ôl yr amserlen a gytunwyd (3 diwrnod gwaith fel arfer) ac yn gwirio eich gwybodaeth cyn i chi ddechrau eich rôl.

Yn ogystal, mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi casglu rhai o’ch cwestiynau cyffredin i ddarparwyr a staff gofal ledled Cymru.

Diweddarwyd y dudalen: 19/10/2021 16:24:09