We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Covid-19 - Lefel Rhybudd 3

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

A-Y

Hylendid Bwyd (Cefnogi Gwasanaethau Gofal yn ystod Covid–19:)

Os gofynnwyd i chi gwblhau tystysgrif Hylendid Bwyd fel rhan o'ch rôl dros dro, bydd angen i chi gwblhau'r modiwl e-ddysgu...

Hyfforddi a Mentora (Cyfleoedd Dysgu Corfforaethol)

Hyfforddiant Craidd (Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru [RhDGGCC])

Hyfforddiant Rheoli Straen (Straen, Iechyd Meddwl a Llesiant Emosiynol)

Hyfforddiant Rheoli Straen y GIG – Cwrs 6 wythnos am ddim.  Dysgu wynebu eich ofnau  Dysgu ffyrdd i’ch helpu i gysgu  Dysgu sut mae rheoli’ch hwyliau  Dysgu sut i ymlacio  Dysgu sut i reoli panig  Dysgu sut i leihau’r straen sydd arnoch  I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y dylid ei ddis...

Health and Wellbeing Coordinators (Strategaeth a Chynlluniau Gweithredu)

Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant (Iechyd a Llesiant)

Mae'r cynllun Hyrwyddwyr Iechyd a Lles yn bodoli i gefnogi gweithwyr Cyngor Sir Caerfyrddin gyda'u hiechyd a'u lles. Ein nod yw recriwtio Hyrwyddwyr ledled yr awdurdod i annog, ysbrydoli a chefnogi eu cydweithwyr i wella eu hiechyd a'u lles. Ar hyn o bryd mae dros 60 o Hyrwyddwyr Iechyd a Lles ar...

Helpu chi i helpu eich hunan (Straen a Iechyd Meddwl)

Hyfforddiant Rheoli Straen y GIG – Cwrs 6 wythnos rhad-ac-am-ddim Cewch ddysgu sut i wynebu eich ofnau Cewch ddysgu dulliau a fydd yn eich helpu i gysgu Cewch ddysgu sut i reoli eich hwyliau Cewch ddysgu sut i ymlacio Cewch ddysgu sut i reoli panig Cewch ddysgu sut i leihau eich straen I...

Hyrwyddwyr Iechyd A Llesiant (Iechyd a Llesiant)

Diben y Cynllun Hyrwyddwr Iechyd a Llesiant yw cefnogi gweithwyr Cyngor Sir Caerfyrddin o ran eich hiechyd a'u llesiant. Ein ond yw recriwtio Hyrwyddwyr ledled yr awdurdod i annog, ysbrydoli a chefnogi eich cydweithwyr i wella eu hiechyd a'u llesiant. Ar hyn o bryd mae dros 60 o Hyrwyddwyr Iechyd...

Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant Cymunedau (Iechyd a Llesiant)

Dyma'r Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant yn yr Adran Cymunedau. Mae croeso i chi gysylltu â nhw gydag unrhyw ymholiadau, awgrymiadau neu i gael cymorth ynglyn â'ch Iechyd a'ch Llesiant....

Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant Amgylchedd (Iechyd a Llesiant)

Dyma'r Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant yn yr Adran Amgylchedd. Mae croeso i chi gysylltu â nhw gydag unrhyw ymholiadau, awgrymiadau neu i gael cymorth ynglyn â'ch Iechyd a'ch Llesiant....

Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant Gwasanaethau Corfforaethol (Iechyd a Llesiant)

Dyma'r Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant yn yr Adran Gwasanaethau Corfforaethol. Mae croeso i chi gysylltu â nhw gydag unrhyw ymholiadau, awgrymiadau neu i gael cymorth ynglyn â'ch Iechyd a'ch Llesiant....

Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant Y Prif Weithredwr (Iechyd a Llesiant)

Dyma'r Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant yn yr Adran Y Prif Weithredwr. Mae croeso i chi gysylltu â nhw gydag unrhyw ymholiadau, awgrymiadau neu i gael cymorth ynglyn â'ch Iechyd a'ch Llesiant....

Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant Addysg a Phlant (Iechyd a Llesiant)

Dyma'r Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant yn yr Adran Addysg A Phlant. Mae croeso i chi gysylltu â nhw gydag unrhyw ymholiadau, awgrymiadau neu i gael cymorth ynglyn â'ch Iechyd a'ch Llesiant....

Hidlo negeseuon e-bost sbam (Diogelwch TG)

Hyfforddiant Gyrru i Staff (Teithio a Pharcio)

Hurio cerbyd (Teithio a Pharcio)

Hyrddwyr Iechyd a Llesiant (Amgylchedd)

Mae rôl yr hyrwyddwyr yn cynnwys: Cydymffurfio â'r Gwerthoedd Craidd y cytunwyd arnynt; Cefnogi, Annog ac Ysbrydoli Rhoi gwybodaeth i gydweithwyr am y rhaglen Iechyd a Llesiant Cysylltu â'r rhaglen waith a bennwyd gan y Cydgysylltwyr Iechyd a Llesiant Defnyddio portffolio o ymgyrchoedd addas...