We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

A-Y

Natur wleidyddol ddiduedd (Côd Ymddygiad Swyddogion y Cyngor)

Wrth weithio ar ran y Cyngor: Rhaid i chi aros yn wleidyddol niwtral ac yn wrthrychol yn eich rôl waith Ni ddylech ganiatáu i'ch barn bersonol neu'ch barn wleidyddol eich hun ymyrryd â'ch gwaith   Gweithio gydag Aelodau Etholedig Mae parch rhwng y rheiny sy'n gweithio ar ran y Cyngor ac Ael...

Neuadd y Sir (Caerfyrddin)

Neuadd y Dref (Llanelli)

DS: Mae Ystafell 4 (ar y llawr cyntaf) ynghau dros dro....

Neuadd Gwendraeth, Drefach (Llanelli)

Neuadd y Dref (Rhydaman)

Newyddion a'n Digwyddiadau (Amgylchedd)