We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

A-Y

Oriau Hyblyg (Amser o'r gwaith)

Oriau Hyblyg (Cwestiynau Cyffredin Gweithwyr)

Oriau Hyblyg (Cwestiynau Cyffredin Rheolwyr)

Osgoi Gorflinder (Straen, Iechyd Meddwl a Llesiant Emosiynol)

Mae gorflinder yn golygu blinder emosiynol, corfforol a meddyliol sy'n cael ei achosi gan straen gormodol ac estynedig yn y gweithle. Mae'n digwydd pan fyddwch yn cael eich llethu, yn teimlo'n ddi-egni'n emosiynol, ac na fyddwch yn gallu bodloni gofynion cyson. Wrth i'r straen barhau, byddwch yn dec...

Optimeiddio Band Eang Yn Y Cartref (Cymorth TG)

Er mwyn hwyluso ymchwiliad desg gymorth TGCh CSC i broblem o ran cysylltu â'r rhwydwaith, dylid dilyn y canllawiau canlynol i ddileu unrhyw faterion sy'n ymwneud â chysylltiadau band eang yn y cartref. Gwirio cyflymder band eang. Cynhaliwch ychydig o brofion dros sawl diwrnod gan amrywio'r am...

OneDrive a Known Folder Move (Llywodraethu Gwybodaeth)

Beth yw Microsoft OneDrive?Mae OneDrive yn rhan o gyfres o gynhyrchion Office 365, mae'n darparu storfa ar-lein ac all-lein ar gyfer dogfennau cysylltiedig â gwaith ac ni ddylid ei defnyddio i storio ffeiliau nad ydynt yn gysylltiedig â gwaith. Dim ond chi sydd â mynediad i'r man storio hwn. Swyddog...