We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

A-Y

Profion llif unffordd (Canllawiau Coronafeirws)

Nid oes symptomau gan tua 1 o bob 3 o bobl sydd â coronafeirws ond gallant heintio eraill o hyd. Cael prawf yn rheolaidd yw'r unig ffordd o wybod a oes gennych y feirws. Os yw pobl yn cael prawf positif ac yn hunanynysu, mae'n helpu i atal y feirws rhag lledaenu. Mae profion llif unffordd cyflym a...

Pecyn cymorth Cadw Pellter Cymdeithasol ar gyfer ysgolion (Canllawiau Coronafeirws)

Beth sydd wedi'i gynnwys yn y pecyn cymorth? Am gopi o'r eitemau sydd ar gael i'w harchebu, lawrlwythwch ein Pecyn Cymorth Cadw Pellter Cymdeithasol a chanllawiau offer i Ysgolion. Bydd y ddogfen hon yn rhestru'r holl eitemau sydd ar gael i chi, gan gynnwys: Posteri a negeseuon Paneli arwyddion...

Pecyn Cymorth Datblygu Aelodau (Democratiaeth)

Croeso i'r Pecyn Cymorth Datblygu Aelodau Bydd y pecyn cymorth hwn yn eich helpu i wella eich sgiliau a'ch gwybodaeth fel y gallwch wasanaethu'r gymuned orau y gallwch ac ymateb i amgylchedd sy'n newid yn barhaus. Mae'r pecyn yn cynnwys amrywiaeth o adnoddau dysgu megis e-ddysgu, gweminarau, canllaw...

Prynu Gwyliau Blynyddol Ychwanegol (Amser o'r gwaith)

Profion llygaid (Cyflog a buddion)

Os ydych yn defnyddio sgriniau arddangos fel rhan o'ch swydd, (yn ddyddiol/fam gyfnodau parhaus o awr neu fwy) byddwch yn cael eu gwahodd i gael prawf golwg cychwynnol, a phrofion bob hyn a hyn wedi hynny yn unol ag argymhelliad eich optometrydd. Bydd prawf golwg yn cael ei ddarparu hefyd pan fo def...

Poen cefn a phoen yn y cymalau (Iechyd a Llesiant)

Profedigaeth (Adnoddau Allanol A Chymorth)

Polisïau TG (Cymorth TG)

Pa mor hir i gadw cofnodion (Rheoli Cofnodion)

Parc Dewi Sant (Caerfyrddin)

Parc Myrddin (Caerfyrddin)

Porth y Dwyrain (Llanelli)

Parc Diwydiannol Trostre (Llanelli)

Parc Amanwy (Rhydaman)

Pen-bre (Ystafelloedd Cyfarfodydd)

Mae'r ystafelloedd cyfarfodydd canlynol yng Nghanolfan Gymunedol Pen-bre, Heol y Mynydd, SA16 0AJ....