We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

A-Y

Profion llif unffordd (Canllawiau Coronafeirws)

Ynghyd ag aelodau o staff nad ydynt yn gallu gweithio gartref, mae gofalwyr di-dâl a gwirfoddolwyr bellach hefyd yn gallu archebu pecyn hunan-brawf llif unffordd ar-lein neu drefnu i un gael ei anfon yn uniongyrchol i'w cartref. Gallwch hefyd barhau i gasglu eich pecynnau Prawf Cyflym yn y Cartref...

Pecyn cymorth Cadw Pellter Cymdeithasol (Canllawiau Coronafeirws)

Wrth i’r Cyngor ail-ddechrau ei wasanaethau yn ystod y pandemig Coronafeirws, mae’n hanfodol bod aelodau’r cyhoedd, cwsmeriaid a staff yn hyderus ein bod yn darparu gwasanaethau mewn modd diogel a chyfrifol. Yn ôl y gyfraith, mae’n ofynnol i ni gadw pellter o 2 fetr, lle bynnag y bo’n bosibl, yn y g...

Pecyn cymorth Cadw Pellter Cymdeithasol ar gyfer ysgolion (Canllawiau Coronafeirws)

Wrth i’r Cyngor ail-ddechrau ei wasanaethau yn ystod y pandemig Coronafeirws, mae’n hanfodol bod aelodau’r cyhoedd, cwsmeriaid a staff yn hyderus ein bod yn darparu gwasanaethau mewn modd diogel a chyfrifol. Yn ôl y gyfraith, mae’n ofynnol i ni gadw pellter o 2 fetr, lle bynnag y bo’n bosibl, yn y g...

Prynu Gwyliau Blynyddol Ychwanegol (Amser o'r gwaith)

Profion llygaid (Cyflog a buddion)

Os ydych yn defnyddio sgriniau arddangos fel rhan o'ch swydd, (yn ddyddiol/fam gyfnodau parhaus o awr neu fwy) byddwch yn cael eu gwahodd i gael prawf golwg cychwynnol, a phrofion bob hyn a hyn wedi hynny yn unol ag argymhelliad eich optometrydd. Bydd prawf golwg yn cael ei ddarparu hefyd pan fo def...

Poen cefn a phoen yn y cymalau (Iechyd a Llesiant)

Polisïau TG (Cymorth TG)

Pa mor hir i gadw cofnodion (Rheoli Cofnodion)

Parc Dewi Sant (Caerfyrddin)

Parc Myrddin (Caerfyrddin)

Porth y Dwyrain (Llanelli)

Parc Diwydiannol Trostre (Llanelli)

Parc Amanwy (Rhydaman)

Pen-bre (Ystafelloedd Cyfarfodydd)

Mae'r ystafelloedd cyfarfodydd canlynol yng Nghanolfan Gymunedol Pen-bre, Heol y Mynydd, SA16 0AJ....