We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

A-Y

Recriwtio (Gweithio'n ddwyieithog)

Rôl a Chyfrifoldebau Cynghorydd (Pecyn Cymorth Datblygu Aelodau)

Mae cyfres o ddisgrifiadau rôl cyffredinol a manylebau person wedi cael eu datblygu gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a'r awdurdodau ar gyfer cynghorwyr. Maent yn berthnasol mewn unrhyw awdurdod ac awgrymiadau ydynt nid gorchmynion. Mae'r disgrifiadau rôl yn nodi cyfrifoldebau a swyddogaethau r...

Recriwtio (Adnoddau Dynol)

ResourceLink / MyView (Adnoddau Dynol)

Rydym yn gweithredu system Adnoddau Dynol/Cyflogres integredig – ResourceLink – sy’n cofnodi eich holl fanylion o’r amser y cewch eich penodi. Bydd eich manylion personol, hanes gyrfa, manylion eich tâl, hyfforddiant, perfformiad a gwybodaeth gysylltiedig arall yn cael eu cadw’n ddiogel a’u diweddar...

Rôl Swyddog Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl)

Rôl Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant (Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant)