We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Newyddion Staff ...

Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb

Nod Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb (9-16 Hydref) yw dod â phobl at ei gilydd i sefyll mewn undod, addysgu a dysgu, a chefnogi'r rhai sydd angen cymorth parhaus. Trosedd gasi ...

5 diwrnod yn ôl

Riportio damweiniau/digwyddiadau

Rydym yn ymwybodol o broblem ar draws y wlad gyda system Firmstep sy’n cofnodi damweiniau/digwyddiadau. Disgwylir y bydd y broblem wedi’i datrys erbyn dydd Gwener 15 Hydref. Yn y cyfamser lawrlwyt ...

5 diwrnod yn ôl

Cyflwyniad ar y Menopos

Mae'r menopos yn gyfnod naturiol a dros dro ym mywydau menywod ac nid yw pob menyw yn profi symptomau sylweddol. Yn y gorffennol, mae'r menopos wedi cael ei ystyried yn bwnc tabŵ, ond mae hyn yn new ...

5 diwrnod yn ôl

Cyngor yn talu am gost pigiadau ffliw i staff

Mae llawer o staff y cyngor yn gymwys i gael brechlyn ffliw am ddim, (bydd eich meddyg teulu yn cysylltu â chi os ydych yn rhan o'r categorïau hyn) ond os nad ydynt, bydd y cyngor yn talu'r gost unw ...

6 diwrnod yn ôl

Dim ffi ymuno ar bob aelodaeth Actif

Manteisiwch ar gynnig 'dim ffi ymaelodi' Actif, sydd ar gael ar bob aelodaeth. Mae'r cynnig yn golygu y gallech arbed hyd at £20 os byddwch yn cofrestru cyn 31 Hydref. 2021. Fel un o weithwyr y cy ...

6 diwrnod yn ôl

Clwb Clebran ar Ddiwrnod Shwmae

Dydd Gwener, Hydref y 15, yw Diwrnod Shwmae - diwrnod lle mae pawb yn cael eu hannog i ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg, gyda'r cyfarchiad ‘Shwmae’. I ddathlu, eleni mae Clwb Clebran newydd sbon y cyn ...

7 diwrnod yn ôl

Ydych chi wedi ystyried mabwysiadu?

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu (o 18 Hydref ymlaen) bydd Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnal noson o wybodaeth ar-lein. Dysgwch fwy am fabwysiadu o gysur eich cartref eich ...

7 diwrnod yn ôl

Cwrs meithrin hyder yn y Gymraeg

Ydych chi'n deall Cymraeg ond heb yr hyder i gynnal sgwrs ac ateb yn Gymraeg? Rydym yn cynnig cwrs meithrin hyder yn y Gymraeg, sy'n cael ei gynnal am 10 wythnos o'r wythnos sy'n dechrau ar 18 Hydr ...

11 diwrnod yn ôl

Dweud eich dweud ar gynllun iaith Gymraeg ar gyfer ysgolion

Helpwch ni i lunio dyfodol addysg ddwyieithog yn Sir Gaerfyrddin am y 10 mlynedd nesaf. Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi dechrau i gasglu barn pobl am ein Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP ...

11 diwrnod yn ôl

Wythnos Bywyd a Gwaith

Yn ystod y cyfnodau prysur ac anodd hyn, mae'n hawdd iawn rhoi'r gorau i sicrhau bod ein hiechyd a'n llesiant yn flaenoriaeth. Wrth i amser fynd heibio, credwn y gall fod yn ormod o ymdrech i roi ei ...

12 diwrnod yn ôl

Load More
{{w.month}}
{{w.theday}}
{{w.year}}
{{w.Description}}

Cofrestrwch...

Cofrestrwch er mwyn derbyn newyddion wythnosol i'ch e-bost personol.

Dewiswch eich adran
Dewiswch eich iaith