We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Newyddion Staff ...

Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant

Beth am wisgo'ch hoff siwmper Nadolig yn ystod cyfarfod ym mis Rhagfyr a helpu i godi arian ar gyfer Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant. Côd testun tîm y cyngor yw TEAMCARMS. Drwy anfon neges de ...

2 diwrnod yn ôl

Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Mae'r cynllun hwn gan Lywodraeth y DU yn golygu bod dinasyddion yr UE sy'n byw ac yn gweithio yn Sir Gaerfyrddin yn gorfod gwneud cais i sicrhau eu hawliau i fod yma ar ôl i'r DU adael yr Undeb Ewro ...

4 diwrnod yn ôl

Camu i'r Nadolig - HER CAMAU

Mae'n bryd cael her i'n cadw ni i gyd yn egnïol yr wythnosau cyn cyfnod yr ŵyl... Her Camu i'r Nadolig! Dyddiad: 30/11/2020 - 18/12/2020 Timau o 5 Gwobrau i'w hennill Cerdded, Heicio, Sgipio, ...

5 diwrnod yn ôl

Sesiynau brechu rhag y ffliw yn cael eu cynnal i ddiogelu gofalwyr

Mae sesiynau brechu rhag y ffliw yn benodol ar gyfer gweithwyr gofal cartref a staff cartrefi gofal preswyl yn y sir yn cael eu cynnal am y tro cyntaf. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio mewn p ...

6 diwrnod yn ôl

Ffair Iechyd a Llesiant Rhithwir: Sesiynau wedi'u Cadarnhau

Erbyn hyn mae gennym nifer o sesiynau wedi'u cadarnhau ar gyfer ein Ffair Iechyd a Llesiant rhithwr a fydd yn cael ei chynnal drwy gydol wythnos 30 Tachwedd – 4 Rhagfyr. Dysgwch fwy am rai o'r sesiy ...

10 diwrnod yn ôl

Llofnodi i mewn ac allan o adeiladau'r Cyngor

Mae canllawiau'r Llywodraeth yn ei gwneud yn ofynnol i ni barhau i weithio gartref lle bynnag y bo modd mewn ymgais i helpu i atal y feirws rhag lledaenu. Oni bai ei fod fel rhan o gynllun adfer cym ...

10 diwrnod yn ôl

Sut y gallwch gefnogi ymgyrch y Rhuban Gwyn eleni

Ychydyg llai nag wythnos sydd i fynd tan Ddiwrnod y Rhuban Gwyn eleni ar 25 Tachwedd sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth a gweithio i ddod â thrais gan ddynion yn erbyn menywod i ben. Fel rhan o'r ymgyr ...

10 diwrnod yn ôl

Swigen Siarad Cymraeg

Yn yr un wythnos ag y mae logo cenedlaethol Iaith Gwaith (swigen oren) yn dathlu ei ben-blwydd yn 15 oed (ar 18 Tachwedd), rydym yn lansio ffordd newydd o'ch helpu i weld yn hawdd a yw aelod o staff ...

12 diwrnod yn ôl

Plastrwr gyda'r Cyngor yn bencampwr byd mewn dartiau

Llongyfarchiadau i blastrwr Jonny Clayton, sydd wedi dod yn bencampwr byd am chwarae dartiau. Cododd Jonny, o Bontyberem, dlws Cwpan y Byd nos Sul. Darllenwch mwy

20 diwrnod yn ôl

Wythnos Siarad Arian

Mae staff yn cael eu hannog i siarad am arian fel rhan o Wythnos Siarad Arian (9-13 Tachwedd). Mae siarad yn agored am arian yn hanfodol bwysig i'n hiechyd, ein cyfoeth a'n perthnasoedd. Mae effait ...

24 diwrnod yn ôl

Load More
{{w.month}}
{{w.theday}}
{{w.year}}
{{w.Description}}

Cofrestrwch...

Cofrestrwch er mwyn derbyn newyddion wythnosol i'ch e-bost personol.

Dewiswch pa iaith