We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Newyddion Staff ...

Camu i'r Nadolig - HER CAMAU

Mae'n bryd cael her i'n cadw ni i gyd yn egnïol yr wythnosau cyn cyfnod yr ŵyl... Her Camu i'r Nadolig! Dyddiad: 30/11/2020 - 18/12/2020 Timau o 5 Gwobrau i'w hennill Cerdded, Heicio, Sgipio, Rhede ...

18 oriau yn ôl

Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Mae staff sy'n adnabod cydweithwyr o wledydd yr UE yn cael eu hannog i roi gwybod iddynt am y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE. Mae'r cynllun hwn gan Lywodraeth y DU yn golygu bod ...

1 diwrnod yn ôl

Sesiynau brechu rhag y ffliw yn cael eu cynnal i ddiogelu gofalwyr

Mae sesiynau brechu rhag y ffliw yn benodol ar gyfer gweithwyr gofal cartref a staff cartrefi gofal preswyl yn y sir yn cael eu cynnal am y tro cyntaf. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio mewn p ...

1 diwrnod yn ôl

Ffair Iechyd a Llesiant Rhithwir: Sesiynau wedi'u Cadarnhau

Erbyn hyn mae gennym nifer o sesiynau wedi'u cadarnhau ar gyfer ein Ffair Iechyd a Llesiant rhithwr a fydd yn cael ei chynnal drwy gydol wythnos 30 Tachwedd – 4 Rhagfyr. Dysgwch fwy am rai o'r sesiy ...

5 diwrnod yn ôl

Llofnodi i mewn ac allan o adeiladau'r Cyngor

Mae canllawiau'r Llywodraeth yn ei gwneud yn ofynnol i ni barhau i weithio gartref lle bynnag y bo modd mewn ymgais i helpu i atal y feirws rhag lledaenu. Oni bai ei fod fel rhan o gynllun adfer cym ...

5 diwrnod yn ôl

Sut y gallwch gefnogi ymgyrch y Rhuban Gwyn eleni

Ychydyg llai nag wythnos sydd i fynd tan Ddiwrnod y Rhuban Gwyn eleni ar 25 Tachwedd sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth a gweithio i ddod â thrais gan ddynion yn erbyn menywod i ben. Fel rhan o'r ymgyr ...

5 diwrnod yn ôl

Swigen Siarad Cymraeg

Yn yr un wythnos ag y mae logo cenedlaethol Iaith Gwaith (swigen oren) yn dathlu ei ben-blwydd yn 15 oed (ar 18 Tachwedd), rydym yn lansio ffordd newydd o'ch helpu i weld yn hawdd a yw aelod o staff ...

7 diwrnod yn ôl

Plastrwr gyda'r Cyngor yn bencampwr byd mewn dartiau

Llongyfarchiadau i blastrwr Jonny Clayton, sydd wedi dod yn bencampwr byd am chwarae dartiau. Cododd Jonny, o Bontyberem, dlws Cwpan y Byd nos Sul. Darllenwch mwy

15 diwrnod yn ôl

Wythnos Siarad Arian

Mae staff yn cael eu hannog i siarad am arian fel rhan o Wythnos Siarad Arian (9-13 Tachwedd). Mae siarad yn agored am arian yn hanfodol bwysig i'n hiechyd, ein cyfoeth a'n perthnasoedd. Mae effait ...

19 diwrnod yn ôl

E-Drafodaeth Cynnal Cydbwysedd rhwng Bywyd a Gwaith

Beth yw e a pham mae'n Bwysig?  Mae cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn derm y bydd llawer ohonom yn gyfarwydd ag ef ac mae'n ymwneud â faint o amser ac adnoddau a roddwn i'n gwaith yn erbyn agwedda ...

26 diwrnod yn ôl

Load More
{{w.month}}
{{w.theday}}
{{w.year}}
{{w.Description}}

Cofrestrwch...

Cofrestrwch er mwyn derbyn newyddion wythnosol i'ch e-bost personol.

Dewiswch pa iaith