We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Newyddion Staff ...

Cofiwch archebu eich lle ar gyfer digwyddiad y Prif Weithredwr!

DIWEDDARIAD 12pm, Dydd Llun, Mehefin 21: *Nid oes modd archebu lle ar-lein bellach ond os nad ydych eisoes wedi gwneud gallwch archebu lle drwy anfon e-bost at marchnatacyfryngau@sirgar.gov.uk gan n ...

5 awr yn ôl

Llai na phythefnos ar ôl i wneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Os ydych chi'n un o ddinasyddion yr UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir neu'n aelod o'u teulu (yn preswylio yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020), mae gennych chi lai na phythefnos ar ôl yn aw ...

4 diwrnod yn ôl

Ffair Iechyd a Llesiant - 2 wythnos i fynd!

Dim ond dwy wythnos sydd i fynd tan ein Ffair Rithwir Iechyd a Llesiant! Bydd y ffair yn cael ei chynnal am 3 wythnos o ddydd Mawrth 29 Mehefin hyd at ddydd Gwener 16 Gorffennaf. Byddwn yn cynnig cy ...

4 diwrnod yn ôl

Diwrnod Aer Glân

I ddathlu Diwrnod Aer Glân heddiw (Dydd Iau, 17 Mehefin) mae staff yn adain Diogelu'r Amgylchedd wedi addo meddwl eilwaith ynghylch defnyddio'r car ar y diwrnod hwn a defnyddio opsiynau eraill lle b ...

4 diwrnod yn ôl

Newidiadau i gasgliadau ailgylchu a biniau yn y dyfodol

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn lansio ymarfer ymgysylltu a fydd yn para chwe wythnos i gasglu barn ynghylch cynigion ar gyfer casgliadau ailgylchu gwastraff y cartref yn y dyfodol. Mae'r cyngor yn y ...

10 diwrnod yn ôl

Theatr y Ffwrnes ar fin ailagor gyda digwyddiad ‘Golau’r Ysbryd’

Theatr y Ffwrnes Llanelli yw un o'r lleoliadau cyntaf yng Nghymru i gyhoeddi ei chynlluniau i ailagor, gyda chynulleidfaoedd yn cael eu croesawu yn ôl i'r adeilad yn ddiweddarach y mis hwn fel rhan ...

11 diwrnod yn ôl

Wythnos Gofalwyr

Mae'n Wythnos Gofalwyr (Mehefin 7-13), ymgyrch flynyddol i godi ymwybyddiaeth ynghylch gofalu. Diolch yn fawr i’r holl ofalwyr sy’n gwneud gwahaniaeth i’r rheiny maent yn eu cefnogi. Mae nifer o wa ...

11 diwrnod yn ôl

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl: Gwnewch Gais Nawr!

Rydym yn falch o gyhoeddi lansiad y rhaglen Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl. Pwrpas y rhaglen hon yw hyfforddi rhwydwaith o'n staff i fod yn Ddarparwyr Cymorth Cyntaf i Oedolion o ran Iechyd Meddwl wed ...

12 diwrnod yn ôl

Dyddiad i'ch dyddiadur!

Bellach, mae modd archebu lle ar gyfer digwyddiad ar-lein cyntaf y Prif Weithredwr. Bydd y digwyddiad yn gyfle i gael gwybod rhagor am yr hyn sy'n digwydd yn yr awdurdod, gan gynnwys mwy o wybodaet ...

14 diwrnod yn ôl

Cadwch yn ddiogel wrth gefnogi Cymru ym mhencampwriaeth Ewro 2020

Dangoswch eich cefnogaeth i Gymru yn ystod Ewro 2020 yr haf hwn drwy gadw'n ddiogel a gwylio'r gemau ar y soffa, yn y dafarn leol neu yn yr ardd. Wrth i Gymru baratoi i chwarae ei gêm gyfeillgar gy ...

19 diwrnod yn ôl

Load More
{{w.month}}
{{w.theday}}
{{w.year}}
{{w.Description}}

Cofrestrwch...

Cofrestrwch er mwyn derbyn newyddion wythnosol i'ch e-bost personol.

Dewiswch pa iaith