We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Geodiscoverer

geodiscovererMae GeoDiscoverer yn caniatáu i chi i weld a rhannu data, argraffu mapiau a chyflawni tasgau GIS syml. Mae’r holl fapiau yn destun hawlfraint Arolwg Ordnans ac i’w defnyddio yn fewnol yn unig.  Ni all mapiau plaen gael eu rhoi i aelodau’r cyhoedd at eu defnydd eu hunain.

Nid oes angen gosod y cymhwysiad neu fewngofnodi gan ei fod yn rhedeg mewn porwr a byddwch yn mewngofnodi i'r cymhwysiad drwy'r broses mewngofnodi corfforaethol, felly mae modd ei gyrchu o unrhyw ddyfais ar y rhwydwaith corfforaethol.

Mae'r haenau data'n dod yn uniongyrchol o storfa GIS ganolog, ac mae llawer o'r rhain yn cael eu diweddaru bob dydd gan amrywiol ddefnyddwyr Mapinfo a'u lanlwytho'n uniongyrchol i Geodiscoverer, felly maen nhw'n cael eu gweld bron yn fyw bob dydd.

Mae chwiliad rhestr cyfeiriadau yn helpu i leoli eiddo a strydoedd gan ddefnyddio'r Rhestr Tir ac Eiddo Lleol.

Math o fapiau

Mae Miniscale yn rhoi trosolwg o Sir Gaerfyrddin. Mae’n ddelfrydol i ddangos map o’r sir gyfan heb ormod o fanylder.

Mae map graddfa 1:250,000 yn pwysleisio’r prif heolydd a’r mannau o ddiddordeb ar y map ac mae’n ddelfrydol ar gyfer meysydd lle mae angen mwy o fanylder na’r map Miniscale.

Map graddfa 1:50,000 yw'r fersiwn ddata sy’n debyg i gyfres mapiau papur OS Landranger. Dyma fapiau digidol o ansawdd uchel sy’n dangos y rhwydwaith heolydd yn glir, ffurf y dirwedd, atyniadau twristaidd a llawer o nodweddion eraill.

Map graddfa 1:25,000 yw’r fersiwn ddata sy’n debyg i gyfres mapiau papur OS Explorer. Gallwch weld siapau’r bryniau, caeau, coetiroedd a llawer o nodweddion eraill y dirwedd yn glir.

Mae Vectormap Local yn fap manwl ar lefel stryd sy’n cynnwys adeiladau, heolydd, rheilffyrdd, cyrsiau dŵr, ardaloedd tir a ffiniau, ynghyd â thestun a symbolau cartograffig. Gall gael ei ddefnyddio i ddangos enwau strydoedd a nodweddion nad oes modd eu gweld yn glir ar Mastermap.

Mae Vectormap District yn fersiwn llai manwl o Vectormap Local ac yn cynnwys adeiladau, heolydd rheilffyrdd, afonydd a choedwigoedd, yn ogystal â ffiniau gweinyddol, enwau lleoedd a symbolau.

Os oes angen map manwl-gywir arnoch, dewiswch OS MasterMap Topography Layer. Dyma’r map mwyaf manwl, cyfredol a chynhwysfawr o Brydain Fawr. Mae’n cynnwys manylion fel ffiniau gweinyddol, adeiladau, treftadaeth a hynafiaethau, tir, rheilffyrdd, heolydd, traciau a llwybrau, strwythurau, tirwedd ac uchder, a dŵr. Y graddfeydd gorau ar gyfer y mapiau hyn yw rhwng 1:2500 a 1:500.

Y map rhagosodedig fydd y map cyfansawdd sy’n gyfuniad o 1:250,000, 1:50,000, 1:25,000, Vectormap Local a Mastermap. Mae’r rhain yn cychwyn ac yn diffodd ar amryw raddfeydd chwyddo. Os mai defnyddiwr cyffredinol ydych, mwy na thebyg mai dyma fydd yr hawsaf ichi ei ddefnyddio.

Ni fwriedir i GeoDiscoverer ddisodli GIS pen desg megis Mapinfo neu QGIS ac os ydych chi o'r farn eich bod wedi cyflawni popeth y gall y cymhwysiad hwn ei wneud, cysylltwch ag aelod o'r Tîm GIS a fydd yn eich helpu ymhellach. Byddwn yn parhau i wella GeoDiscoverer felly bydd rhai gweithrediadau a haenau ychwanegol yn ymddangos dros amser.

Ewch i Geodiscoverer

Diweddarwyd y dudalen: 21/02/2019 13:35:22