We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Covid-19 - Lefel Rhybudd 3

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Arfarniadau - Cydnabod. Tyfu. Gyda'n gilydd

Arfarniadau - Cydnabod. Tyfu. Gyda'n gilydd

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Yr holl staff - Unrhyw un sydd am ddysgu mwy am sut i ddefnyddio ein harfarniad seiliedig ar gryfderau

Beth yw'r amcanion?

  • Deall beth yw arfarniad sy'n seiliedig ar gryfderau?
  • Ystyried pam ein bod yn newid
  • Cyflwyno ein dull arfarnu newydd - Cydnabod. Tyfu. Gyda'n gilydd.
  • Archwilio sut i ddefnyddio'r dull newydd

Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?

Bydd y sesiwn hon yn eich helpu i ddefnyddio'r daflen awgrymiadau Cydnabod, Tyfu, Gyda'n Gilydd fel rhan o arfarniad seiliedig ar gryfderau

Dull darparu:

eDdysgu

Hyd y cwrs:

Gall dysgwyr gwblhau'r modiwlau ar eu cyflymder eu hun. Bydd cwblhau'r modiwlau yn cymryd tua 15 munud.

Cost:

Dim Cost

Mewngofnodi i e-Ddysgu

Diweddarwyd y dudalen: 21/04/2021 12:29:23