We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Canllaw Cam wrth Gam

Gwirio a yw ystafell ar gael ai peidio

Os ydych eisiau gwybod pryd mae ystafell cyfarfodydd ar gael cyn trefnu cyfarfod, mae'n hawdd agor calendr yr ystafell honno o Outlook.

Cam 1

Yn gyntaf, ewch i'ch calendr eich hun.  Y peth gorau yw agor y calendr mewn ffenestr newydd.

Cam 2

Cliciwch ar Hafan - Dewiswch "Agor Calendr" > O Restr Ystafelloedd.

Cam 3

Torrwch a gludwch enw Outlook yr ystafell cyfarfodydd (mae'r wybodaeth hon wedi'i darparu ym manylion yr ystafell) neu chwiliwch am yr ystafell gyfarfodydd. Mae ystafelloedd cyfarfodydd wedi'u nodi o dan "Meeting room" er mwyn ei gwneud hi'n haws dod o hyd iddyn nhw. Ar ôl i chi ddod o hyd i'r ystafell gywir, cliciwch ddwywaith i'w gadarnhau a chliciwch Iawn.

Cam 4

Bydd hyn yn agor y calendr ochr yn ochr â'ch calendr eich hunain. O'r man hwn, gallwch weld a yw'r ystafell ar gael ar y dyddiad a'r amser o'ch dewis.

Ar y chwith, fe welwch yr ystafell cyfarfodydd bellach yn eich rhestr o galendrau a rennir. Trwy roi tic/dileu'r tic o'r bocs, gallwch weld/guddio'r calendr ar gyfer yr ystafell. Felly gallwch gadw'r ystafelloedd rydych chi'n edrych arnyn nhw'n aml yn eich rhestr o galendrau a rennir.

Mae'r cyfarwyddiadau hyn wedi cael eu llunio er mwyn ychwanegu/cael golwg ar ystafelloedd cyfarfodydd ond gallwch ddefnyddio'r un dull ar gyfer unrhyw galendr y mae hawl gennych i gael golwg arnynt e.e. cydweithwyr / ceir adrannol. Os oes UNRHYW ystafell ar y rhestr rydych yn ceisio ei hagor ond methu cael golwg arni, dylech gofnodi galwad gyda'r ddesg gymorth oherwydd dylai'r holl staff allu cael golwg ar BOB ystafell.

Y Cam Nesaf: Archebu Ystafell

Diweddarwyd y dudalen: 11/10/2017 12:52:24