We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Sut i archebu ystafell

Cyn i chi archebu ystafell gyfarfodydd, mae angen i chi sicrhau bod yr ystafell ar gael yn gyntaf.  Ar ôl ichi wneud hyn, symudwch ymlaen i'r camau isod.

Cam 1

Agorwch eich calendr a dewiswch yr opsiwn "Cyfarfod Newydd" yng nghornel chwith uchaf eich sgrin.

Cam 2

Cliciwch ar y botwm "At" ac yna torrwch a gludwch enw Outlook yr ystafell gyfarfodydd (mae'r wybodaeth hon wedi'i darparu ym manylion yr ystafell ar gyfer pob lleoliad) neu chwiliwch am yr ystafell gyfarfodydd.

Neu, gallwch glicio ar gwymplen y "Llyfr Cyfeiriadau" a dewis "All rooms". Ar ôl i chi ddod o hyd i'r ystafell gywir, cliciwch ddwywaith i'w gadarnhau a chliciwch “Iawn”. Mae'n rhaid i chi ychwanegu'r ystafell gyfarfodydd i'r bar "At" er mwyn ei harchebu. Ni fydd y tîm yn cael gwybod am y cyfarfod drwy ei hychwanegu at y bar Lleoliad yn unig.

Cam 3

Nodwch y pwnc, dyddiad/amser dechrau a dyddiad/amser gorffen ac unrhyw gais ychwanegol yn y prif flwch testun. Cliciwch "Anfon".

Ar ôl i chi anfon y cais, gallwch agor calendr yr ystafell gyfarfodydd a byddwch yn gallu gweld eich cais yn llwyd. Ar ôl i'r cais gael ei dderbyn, byddwch yn cael gwybod drwy e-bost.

Diweddarwyd y dudalen: 28/06/2016 10:54:02