We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Sut i ganslo ystafell

Cam 1

Er mwyn canslo ystafell, dewiswch y cyfarfod rydych am ei ganslo yn eich calendr a chliciwch ar "Canslo'r Cyfarfod" yng nghornel chwith uchaf y sgrin.

Cam 2

Cliciwch ar "Anfon neges canslo".

Diweddarwyd y dudalen: 24/06/2016 11:15:40