We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Gadael y Cyngor

Os byddwch yn penderfynu gadael eich swydd, mae arnom angen ichi gyflwyno llythyr ymddiswyddo ffurfiol trwy law eich rheolwr. 

Mae’n ofynnol ichi roi un wythnos o rybudd i ddirwyn eich contract cyflogaeth gyda ni i ben yn ystod eich cyfnod prawf. Yn dilyn cwblhau’r cyfnod prawf, mae isafswm cyfnod y rhybudd yr un fath â’ch cyfnod tâl arferol, h.y. yr amser rhwng un cyfnod tâl a’r nesaf (4 wythnos neu un mis).

Os ydych yn cael eich cyflogi mewn swydd Gradd ‘L-O’ yn ôl graddau’r Cydgyngor Cenedlaethol neu swydd Prif Swyddog yn ôl graddau’r Cydgyngor Trafod Telerau mae’n ofynnol ichi roi isafswm o dri mis o rybudd i ddirwyn eich cyflogaeth i ben. Gellir hepgor cyfnodau rhybudd trwy gydgytundeb.

Os ydych yn dymuno ymddeol, gwneud cais am derfynu cyflogaeth neu os ydych wedi cael eich hysbysu y bydd eich swydd yn cael ei dileu gweler y tudalennau perthnasol yn yr adran hon.

Diweddarwyd y dudalen: 05/03/2020 14:54:57