We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Gydnabyddiaeth Ariannol I Aelodau

Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn gyfrifol am bennu’r lwfansau sy’n daladwy i aelodau etholedig prif Gynghorau, Awdurdodau Parciau Cenedlaethol, Awdurdodau Tân ac Achub, a Chynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru.

Mae’r Panel wedi cynhyrchu ffilm ar Gydnabyddiaeth Ariannol I Gynghorwyr, sy'n cynnwys yr hyn y gallwch ei hawlio, fel cael ad-daliad am gostau gofal plant neu bobl hŷn sy’n ddibynnol arnoch yn ogystal â chostau teithio.  Gallwch gwylio'r ffilm trwy dilyn y ddolen ganlynol:

https://youtu.be/ooJFBXsUVvg

Diweddarwyd y dudalen: 18/12/2019 15:31:19