We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Gydnabyddiaeth Ariannol I Aelodau

Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn gyfrifol am bennu’r lwfansau sy’n daladwy i aelodau etholedig prif Gynghorau, Awdurdodau Parciau Cenedlaethol, Awdurdodau Tân ac Achub, a Chynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru.

Mae’r Panel wedi cynhyrchu ffilm ar Gydnabyddiaeth Ariannol I Gynghorwyr, sy'n cynnwys yr hyn y gallwch ei hawlio, fel cael ad-daliad am gostau gofal plant neu bobl hŷn sy’n ddibynnol arnoch yn ogystal â chostau teithio.  Gallwch gwylio'r ffilm trwy dilyn y ddolen ganlynol:

https://youtu.be/ooJFBXsUVvg

Diweddarwyd y dudalen: 18/12/2019 15:31:19