We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Adain Incwm

Mae'r adain Incwm yn casglu incwm sy'n ddyledus i'r Awdurdod ar gyfer amrywiaeth o wasanaethau statudol ac anstatudol a ddarperir i drigolion a busnesau.

Mae'r cyfrifoldebau'n cynnwys;

  • Gosod cwsmeriaid
  • Codi anfonebau
  • Adennill dyledion
  • Ymholiadau cyffredinol
  • Datrys anghydfodau ynghyd ag adrannau cleientiaid

 

Cwestiynau Cyffredin

Yma byddwch yn gweld atebion i’r cwestiynau cyffredin. Cliciwch ar bwnc isod i weld y cwestiynau a'r atebion cysylltiedig.

Archebion Gwerthu

Adnoddau

Dyma gyfres o ddolenni i adnoddau a fydd yn cynorthwyo defnyddwyr U4BW. Os na allwch ddod o hyd i'r adnoddau sydd eu hangen arnoch, cysylltwch â'r adran berthnasol gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Dogfennau

Diweddarwyd y dudalen: 02/06/2020 15:20:19