We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Yr Adain Daliadau

Mae'r adain Daliadau yn prosesu anfonebau i'r Awdurdod ar gyfer yr holl nwyddau sy'n cael eu harchebu a'r gwasanaethau sy'n cael eu derbyn.

Mae'r cyfrifoldebau'n cynnwys:-

  • Gosod cyflenwyr
  • Talu anfonebau
  • Gwneud taliadau
  • Cefnogi defnyddwyr ar y system
  • Ymholiadau cyffredinol

 

Cwestiynau Cyffredin

Yma byddwch yn gweld atebion i’r cwestiynau cyffredin. Cliciwch ar bwnc isod i weld y cwestiynau a'r atebion cysylltiedig.

 

Cais am archeb

Archebion Prynu

Cyfrifon Sy'n Daladwy

 

Adnoddau

Dyma gyfres o ddolenni i adnoddau a fydd yn cynorthwyo defnyddwyr U4BW. Os na allwch ddod o hyd i'r adnoddau sydd eu hangen arnoch, cysylltwch â'r adran berthnasol gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

 

Dogfennau        Actifadu dirprwy - Canllaw i ddefnyddwyr (Gwe) (.pdf)  
  Codi Cais am Archeb ('Requisition') - Canllaw i ddefnyddwyr (Gwe) (.pdf)
  Cofrestru Derbynneb Nwyddau - Canllaw i ddefnyddwyr (Gwe) (.pdf)
  Llif Gwaith - Canllaw i ddefnyddwyr (Gwe) (.pdf)
  Nodiadau Cyfarwyddyd ynghylch Taliadau Brys (.pdf)

Diweddarwyd y dudalen: 17/09/2019 18:04:05