We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Systemau

Mae'r adran Systemau yn ymdrin â gweinyddu a chynnal a chadw'r system yn gyffredinol.

Mae'r cyfrifoldebau'n cynnwys;

 • Lanlwytho trosglwyddiadau, cyfnodolion a chyllidebau
 • Ymholiadau ynghylch enw defnyddiwr a chyfrinair
 • Gosod defnyddwyr newydd
 • Creu a gweinyddu llif gwaith ar gais
 • Man cyswllt cyntaf ar gyfer materion yn ymwneud â mynediad
 • Cynnal y Siart Cyfrifon
 • Creu a chynnal adroddiadau/templedi adroddiadau
 • Datganiadau cadw'n ddiogel
 • Unrhyw ymholiadau cyffredinol eraill

 

Cwestiynau Cyffredin

Yma byddwch yn gweld atebion i’r cwestiynau cyffredin. Cliciwch ar bwnc isod i weld y cwestiynau a'r atebion cysylltiedig.

 

Cyffredinol

Enw defnyddiwr a chyfrinair

Llif Gwaith

Adnoddau

Dyma gyfres o ddolenni i adnoddau a fydd yn cynorthwyo defnyddwyr U4BW. Os na allwch ddod o hyd i'r adnoddau sydd eu hangen arnoch, cysylltwch â'r adran berthnasol gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

 

Dogfennau                 Canllaw i sgrin y brif ddewislen ar Unit 4 Business World On! (.pdf)
  Cyflwyniad i'r system (Defnyddwyr y we) (.pdf)
  Creu llwybrau byr (Defnyddwyr y we) (.pdf)
  Cyrchu fideos hyfforddiant U4BW ar y Learning Curve
  Cyfnodau yn U4BW (.pdf)
  Ffurflen Cais Defnyddiwr Newydd a nodiadau (.xlsx)
   
Dolenni Unit 4 Business World On!
  Learning Curve
   

Hyfforddiant

Gellir darparu hyfforddiant ynghylch system Unit 4 Business World On! ar gais.

Gallwch wneud cais drwy anfon e-bost at U4BWTrainingRequest@sirgar.gov.uk, a chofiwch nodi'r meysydd yr hoffech gael hyfforddiant yn eu cylch.

Mae cyfres o fideos hyfforddiant wedi cael ei pharatoi, ac mae modd gweld y rhain pan fydd yn gyfleus gennych. Mae'r fideos canlynol bellach ar gael ar y Learning Curve

 

 • Cyflwyniad i'r system
 • Adroddiadau - Cyflwyniad
 • Adroddiadau - Copïo canlyniadau i Excel
 • Adroddiadau ynghylch ymrwymiadau sydd angen sylw

 

Efallai y bydd y canllaw ynghylch cyrchu fideos hyfforddiant U4BW yn ddefnyddiol wrth gyrchu'r fideos am y tro cyntaf. Os ydych yn cael trafferth mewngofnodi i'r Learning Curve, cysylltwch â'r tîm Dysgu a Datblygu'n uniongyrchol.

Rydym yn edrych ar y rhaglen hyfforddiant ar hyn o bryd a'r gwahanol ddulliau darparu sydd ar gael. Byddem yn gwerthfawrogi cael unrhyw awgrymiadau a allai fod gennych.

Diweddarwyd y dudalen: 17/09/2019 18:28:56