We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Meysydd parcio staff

Mae gennym feysydd parcio ar gyfer staff yng Nghaerfyrddin, Llanelli, Llandeilo, Rhydaman a’r depo priffyrdd yn Cross Hands (Nantglas). Mae rhai’n gyfyngedig i aelodau yn unig ac wedi’u dyrannu i staff sydd wedi’u lleoli yn y swyddfeydd. Mae’r trefniant ar gyfer ymwelwyr (yn staff ac aelodau o’r cyhoedd) yn amrywio ym mhob maes parcio.

Diweddarwyd y dudalen: 19/06/2019 11:16:09