We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Llandeilo, Rhydaman, Cross Hands

Ble: Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW

Manylion:

Lle parcio i staff penodol yn unig.

Nifer o leoedd parcio: 20+

Oriau agor:

Dim cyfyngiadau.

Trefniadau ar gyfer ymwelwyr:

Maes parcio agosaf yw meysydd parcio Llandeilo (cyfagos).

Ble: Neuadd y Dref Rhydaman, Heol Iscennen, Rhydaman, SA18 3BE

Manylion:

Nifer gyfyngedig o leoedd parcio i staff.

Nifer o leoedd parcio: 20 +

Oriau agor:

Nifer gyfyngedig o leoedd parcio i ymnwelwyr tu flaen ir adeilad.

 

Trefniadau ar gyfer ymwelwyr:

Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gyfer y cyhoedd ar gael o flaen yr adeilad.

Y meysydd parcio talu ac arddangos lleol agosaf yw maes parcio rhydamman.

Ble: Parc Amanwy, Heol Newydd, Rhydaman, SA18 3EP

Manylion:

Nifer gyfyngedig o leoedd parcio i staff.

Nifer o leoedd parcio: 55 +

Oriau agor:

Llun - Gwener: 07:30 - 19:30

Trefniadau ar gyfer ymwelwyr:

Nifer gyfyngedig o leoedd parcio i ymwelwyr. Angen

Ble: Nantglas, Heol Pontarddulais, Cross Hands SA14 6LT

Manylion:

Nifer gyfyngedig o leoedd parcio i staff.

Nifer o leoedd parcio: 12

Oriau agor:

Dim cyfyngiadau.

Trefniadau ar gyfer ymwelwyr:

Ddim yn berthnasol.

Diweddarwyd y dudalen: 29/09/2017 15:30:27