We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Llanelli

Ble: Neuadd y Dref Llanelli, Stryd yr Eglwys, SA15 3AH

Manylion:

Lle parcio i staff penodol yn unig.

Y Maes Parcio agosaf i staff iw meysydd parcio Teras Coleshill.

Nifer o leoedd parcio: 32

Oriau agor:

Llun - Gwener: 07:00 - 21:00

Trefniadau ar gyfer ymwelwyr:

Fydd angen i ymwelwyr ddefnyddio'r meysydd parcio talu ac arddangos lleol.

Ble: Tŷ Elwyn, Stryd yr Eglwys, Llanelli, SA15 3AP

Manylion:

Lle parcio i staff penodol yn unig.

Y Maes Parcio agosaf i staff iw Teras Coleshill.

Nifer o leoedd parcio: 32

Oriau agor:

Llun - Gwener: 07:00 - 21:00

Trefniadau ar gyfer ymwelwyr:

Fydd angen i ymwelwyr ddefnyddio'r meysydd parcio talu ac arddangos lleol.

Ble: 3 Porth y Dwyrain, Llanelli, SA15 3YF

Manylion:

Mae 41 lle parcio wedi’u marcio’n goch ac wedi’u neilltuo ar gyfer staff o fewn y prif faes parcio Talu ac Arddangos ar bwys y safle.

Nifer o leoedd parcio: 41

Oriau agor:

Ar agor drwy’r amser

Trefniadau ar gyfer ymwelwyr:

Mae’n rhaid i ymwelwyr barcio yn y maes parcio Talu ac Arddangos.

Ble: Depo Heol Trostre, Trostre, Llanelli, SA14 9RA

Manylion:

Mae'r lleoliad yn hollol agored i'r staff a ymwelwyr.

Nifer o leoedd parcio: 40

Oriau agor:

Dim cyfyngiadau.

Trefniadau ar gyfer ymwelwyr:

Mae 4 - 5 lle ar gyfer ymwelwyr ar gael y tu allan i fynedfa’r ardal gaeedig hefyd, gwnewch trefniadau o flaen llaw.

Ble: Canolfan Fenter y Goleudy, Dafen, Llanelli, SA14 8QE

Manylion:

Mae'r lleoliad yn hollol agored i'r staff a ymwelwyr.

Nifer o leoedd parcio: 25 +

Oriau agor:

Dim cyfyngiadau.

Trefniadau ar gyfer ymwelwyr:

Mae'r lleoliad yn hollol agored i'r staff a ymwelwyr.

Ble: Teras Coleshill, Llanelli SA15 3DA

Manylion:

Rhwystir yn gweithredu. Staff yn unig.

Nifer o leoedd parcio: 130 +

Oriau agor:

Rhwystir yn gweithredu.

Trefniadau ar gyfer ymwelwyr:

Fydd angen i ymwelwyr ddefnyddio'r meysydd parcio talu ac arddangos lleol.

Ble: Swyddfeydd Dechrau’n Deg, Stryd Newydd, Morfa, Llanelli, SA15 2DQ

Manylion:

Nifer gyfyngedig o leoedd parcio i staff.

Fydd angen i staf i ddefnyddio'r meysydd parcio talu ac arddangos lleol.

Nifer o leoedd parcio: 45

Oriau agor:

Dim cyfyngiadau.

Trefniadau ar gyfer ymwelwyr:

Wnewch trefniadau o flaen llaw.

Fydd angen i ymwelwyr ddefnyddio'r meysydd parcio talu ac arddangos lleol.

 

Diweddarwyd y dudalen: 11/07/2018 16:17:55