We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Caerfyrddin

Ble: 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE

Manylion:

Rhwystr yn gweithredu. Lle parcio i staff penodol yn unig.

Y Maes Parcio agosaf i staff iw Glantywi.

Nifer o leoedd parcio: 79

Oriau agor:

Dim cyfyngiadau.

Trefniadau ar gyfer ymwelwyr:

Fydd angen i ymwelwyr ddefnyddio'r meysydd parcio talu ac arddangos lleol.

Ble: Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Manylion:

Porthor. Rhwystr yn gweithredu. Lleoedd wedi'u dyrannu yn unig.

Y maes parcio agosaf ar gyfer staff yw maes parcio Glantywi.

Nifer o leoedd parcio: 120 +

Oriau agor:

Dim cyfyngiadau.

Trefniadau ar gyfer ymwelwyr:

Os oes arnoch angen lle parcio ar gyfer ymwelydd, cwblhewch y ffurflen archebu (.doc) a’i dychwelyd at Robert Chester neu Gareth Davies. Mae angen o leiaf 48 awr o rybudd.

Gall ymwelwyr hefyd ddefnyddio meysydd parcio Talu ac Arddangos yn y cyffiniau.

Ble: Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3HB

Manylion:

Mae'r lleoliad yn hollol agored i'r staff a ymwelwyr.

Nifer o leoedd parcio: 300 +

Oriau agor:

Dim cyfyngiadau.

Trefniadau ar gyfer ymwelwyr:

Mae'r lleoliad yn hollol agored i staff a ymwelwyr.

Ble: Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, SA31 1HQ

Manylion:

Rhwystr yn weithredol ar gyfer y prif faes parcio.

Lleoedd cyfyngedig yn y cefn.

Angen staf a ymwelwyr ymatal rhag parcio yn yr ardal Cofrestryddion.

Nifer o leoedd parcio: 170+

Oriau agor:

Dim cyfyngiadau.

Trefniadau ar gyfer ymwelwyr:

Bydd angen i ymwelwyr ddefnyddio'r meysydd parcio Talu ac Arddangos yn lleol.

Ble: Canolfan Datblygu Busnesau Gwledig, A40 i Heol Nant-y-Ci, Llanllwch, SA33 5DR

Manylion:

Mae'r lleoliad yn agored i staff a ymwelwyr.

Nifer o leoedd parcio: 100 +

Oriau agor:

Dim cyfyngiadau.

Trefniadau ar gyfer ymwelwyr:

Mae'r lleoliad yn agored i staff a ymwelwyr.

Ble: Maes Parcio Glantywi, Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin SA31 1JN

Manylion:

Rhwystr yn gweithredu. Staff yn Unig.

Nifer o leoedd parcio: 115 +

Oriau agor:

Dim cyfyngiadau.

Trefniadau ar gyfer ymwelwyr:

Fydd angen i ymwelwyr ddefnyddio'r meysydd parcio Talu ac Arddangos yn lleol.

Ble: Parcio a teithio Caerfyrddin, Nantyci, Llanllwch, Caerfyrddin SA33 5DR

Manylion:

Parcio a Theithio o Nant y Ci

Rhif Gwasanaeth Bysiau - Bws PR1

Y prif arosiadau yn y dref yw Gorsaf Fysiau Caerfyrddin, Heol Spilman, Sant Pedr a Ysbyty Glangwili.

Mae'r gost am tocyn ddychwelyd yn £ 1.

Nifer o leoedd parcio: 110+

Oriau agor:

Mae gwasanaeth bws PR1 yn gweithredu 7-7pm

Trefniadau ar gyfer ymwelwyr:

Mae PR1 yn fws gwasanaeth cyhoeddus.

Diweddarwyd y dudalen: 11/07/2018 16:18:23