We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Dementia

Mae Cymru'n ymrwymo i wella iechyd a llesiant pobl sy'n byw â Dementia yng Nghymru. Mae Gwaith da: Fframwaith Dysgu a Datblygu Dementia i Gymru yn gosod disgwyliadau hyfforddiant ar gyfer y gweithlu gofal cymdeithasol. Caiff ein holl hyfforddiant a ddarperir trwy RhDGGCC ei fapio i gefnogi'r canlyniadau yn y ddogfen Genedlaethol.

Dementia ar gyfer Gofal Cymdeithasol

Yr holl staff, sy'n gweithio mewn lleoliad gofal ac sy'n cefnogi pobl â dementia. Grwpiau staff o, Gofal Cymdeithasol, tai a chludiant, darparwyr statudol, annibynnol a gwirfoddol.

Mwy o wybodaeth

Dementia - Taith Rithwir

Yr holl staff sy'n gweithio i gefnogi pobl â dementia. Grwpiau staff o Gofal Cymdeithasol, tai, darparwyr statudol, annibynnol a gwirfoddol.

Mwy o wybodaeth

Tystysgrif Lefel 3 mewn Gofal Dementia

Anelir y cymwysterau hyn at amrywiaeth eang o rolau a meysydd galwedigaethol ar draws pob grŵp ac oedran defnyddwyr gwasanaeth, gan weithio mewn asiantaethau statudol (gan gynnwys y GIG), preifat a gwirfoddol. Byddai hyn yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n 16 oed neu'n hŷn, sydd â diddordeb mewn gweithio mewn rôl ofalu ar gyfer pobl hŷn.

Mwy o wybodaeth

Ymwneud Ystyrlon â Dementia

Staff, gwirfoddolwyr a gofalwyr teuluol sy'n gweithio gydag unigolion sydd â dementia ac sy’n cynorthwyo’r unigolion hynny.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 14/02/2020 16:18:58