We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Camau Cyntaf i Gynhwysiant LGBT (Gweithdy Rhagarweiniol Stonewall) - 28/04/21 @ 2pm - 3.30pm

Yr holl staff, yn enwedig y rhai sy'n gweithio ar gynhwysiant LGBT, e.e. Gweithwyr proffesiynol AD a Amrywiaeth a Chynhwysiant, uwch hyrwyddwyr

Mwy o wybodaeth

Cyflwyno Gwasanaethau Cynhwysol LGBT (Gweithdy Uwch Stonewall) - 12/05/21 @ 10am - 11.30am

Yr holl staff, yn enwedig timau AD a Amrywiaeth a Chynhwysiant neu'r rheini sy'n arwain timau darparu gwasanaeth neu'n dylunio gwasanaethau

Mwy o wybodaeth

Ymgysylltu ag Amrywiaeth

Yr holl staff. Mae staff newydd yn cael eu cofrestru'n awtomatig drwy Ddysgu a Datblygu. Yna bydd e-bost o gadarnhad yn cael ei anfon, gyda'r wybodaeth am yr enw defnyddiwr a'r cyfrinair a sut i gael mynediad i'r safle. Modiwl e-ddysgu yw hwn.

Datblygwyd modiwlau cynyddu ymwybyddiaeth ynghylch y Prosiect Arddel Amrywiaeth er mwyn eu cynnal dros y Rhyngrwyd. Mae'r hyfforddiant wedi bod ar gael i'r Awdurdod ers 2005. Ond er mwyn ymateb i Ddeddf Cydraddoldeb 2010, mae modiwl newydd wedi cael ei ddatblygu er mwyn tynnu sylw at gyfrifoldebau newydd yr Awdurdod i hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth o fewn y sefydliad ac yn ein cymunedau.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 21/08/2019 16:03:33