We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Ymgysylltu ag Amrywiaeth

Yr holl staff. Mae staff newydd yn cael eu cofrestru'n awtomatig drwy Ddysgu a Datblygu. Yna bydd e-bost o gadarnhad yn cael ei anfon, gyda'r wybodaeth am yr enw defnyddiwr a'r cyfrinair a sut i gael mynediad i'r safle. Modiwl e-ddysgu yw hwn.

Datblygwyd modiwlau cynyddu ymwybyddiaeth ynghylch y Prosiect Arddel Amrywiaeth er mwyn eu cynnal dros y Rhyngrwyd. Mae'r hyfforddiant wedi bod ar gael i'r Awdurdod ers 2005. Ond er mwyn ymateb i Ddeddf Cydraddoldeb 2010, mae modiwl newydd wedi cael ei ddatblygu er mwyn tynnu sylw at gyfrifoldebau newydd yr Awdurdod i hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth o fewn y sefydliad ac yn ein cymunedau.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 16/08/2021 10:35:31