We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Arweinyddiaeth A Rheolaeth

Cynorthwyo rheolwyr gofal cymdeithasol i hyfforddi, datblygu a chymhwyso

Rydym yn cynnig ystod o hyfforddiant ar sgiliau rheoli craidd ar gyfer gofal cymdeithasol trwy y tîm corfforaethol. Mae'r rhaglenni hyn yn cefnogi ystod o alluoedd a sgiliau ar gyfer rheolwyr.

Mae Hyfforddi a Mentora yn rhan allweddol o ddatblygu ac os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth am sut y gall hyfforddiant eich helpu chi ac eraill i dyfu a datblygu, cysylltwch â ni i holi.

Mae RhDGGCC hefyd yn cefnogi ystod o gymwysterau rheoli ac arwain i gwrdd ag anghenion cofrestru er mwyn i weithwyr gofal cymdeithasol fod yn rheolwyr.  Rydym hefyd yn cefnogi astudiaethau lefel uwch i ddiwallu anghenion busnes ac i gefnogi camau dilyniant gyrfa cydnabyddedig.  I wneud cais am QCF, dilynwch y ddolen i'r ddalen Cymwysterau.

Mae tîm arferion RhDGGCC hefyd yn clustnodi a chefnogi rheolwyr perthnasol i ymgymryd â'r Rhaglen Datblygu Rheolaeth Tîm [TMDP] a Rhaglen Datblygu Rheolwyr Canol [MMDP]. Cysylltwch â ni i wneud unrhyw ymholiad neu i wneud cais.

Mae RhDGGCC yn darparu ystod o sgiliau datblygu mewn rheoli ac arwain gan gynnwys ‘Action Learning’.  Os oes gennych unrhyw arbenigedd neu gofynion rheoli ac arwain ychwanegol, cysylltwch â ni.

Diweddarwyd y dudalen: 12/02/2020 13:00:22