We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cynnig Rhagweithol

Mwy Na Geiriau a'r 'Cynnig Rhagweithiol'

Mae'n rhaid i ddarparwyr gofal fynd ati mewn ffordd weithredol i gynnig a darparu gwasanaethau gofal trwy gyfrwng y Gymraeg i'r un safon â gwasanaethau gofal trwy gyfrwng y Saesneg gelwir.  Hyn yn darparu'r 'Cynnig Rhagweithiol'.  Yma mae adnoddau i'ch helpu chi i wella'ch defnydd o'r Gymraeg a darparu'r cynnig hwn.

Fframwaith gan Lywodraeth Cymru yw 'Mwy na Geiriau’. Mae'n datgan bod yn rhaid i bob darparwr gofal allu cynnig gwasanaethau gofal trwy gyfrwng y Gymraeg i'r un safon â rhai trwy gyfrwng y Saesneg. Mae arnom angen gweithlu gofal cymdeithasol sy'n gallu cyflawni hyn.

Mae nifer o adnoddau ar gael i dy helpu i ddarparu gwasanaeth Cymraeg.

Diweddarwyd y dudalen: 14/02/2020 16:24:43